torsdag 20 oktober 2011

Så bygger man en illusion om att behålla välfärden och tryggheten!

Firma Reinfeldt och Borg har gjort en mäktig förtroenderesa  från partistämman 2005 till, som tidskriften Arena kallar det, bolagsstämman 2011. De har med retorikens hjälp fört sin plattform till ett annat moderaterna på bara sex år. Naturligtvis är en stark faktor i omvandlingen deras propagandaminister, Schlingman. Men, är omvandlingen verklig eller bara ett trolleritrick, en illusion?

Jag ser försiktiga och långsiktiga systemskiften - ingen chockeffekt som kan störa bilden av ett "arbetarparti", men dock systemskiften inom trygghetssystemen. Försämringar av A-kassan, sjukförsäkringar, att svälta ut facken och att sänka skatten för dem som är friska och har ett jobb. Allt i syfte att människor ska klara sig själva och den som inte klarar sig får förlita sig på - kanske fattighjälpen. Det nutida bolaget Moderaterna har uppnått allt det som de gamla moderaterna bara kunde drömma om. De har sänkt skatten utan några större protester, de har försämrat trygghetssystemen utan några större protester och de håller på att, likt Margaret Thatcher, knäcka facken. De har hjälpt Svenskt Näringsliv att flytta fram sin position.

De har ännu inte lyckats slå sönder arbetstagares trygghet i den arbetsrätt som vi har men det ska ta lite längre tid, enligt den strategi som de har. Det fråntar inte känslan av att det är klassisk moderat politik som förs: att minska den sfär vi alla, det offentliga, beslutar över och istället öka det som är i den privata sfären och som marknadskrafterna bestämmer över.

Fredrik Reinfeldt (M) svarar på hur han ser på det framtida trygghetssystemet för den som blir arbetslös eller blir utförsäkrad och som inte finner ett jobb snabbt nog:

" Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor".

Med den åsikten vädjar Reinfeldt om fortsatt förtroende 2014, 2018, 2022 och så vidare. Förmodligen inte tillsammans med Carl Bildt som numera är en belastning i firman.


Det moderata bolaget är numera Sveriges mäktigaste bolag/parti och de bygger om Sverige efter en gammal, beprövad i andra länder, högerliberal karta. De borde granskas och kritiseras men det verkar som att Sveriges journalistkår, liksom stora delar av väljarna, till den grad charmats av radarparet Reinfeldt och Borg att kritik varken får eller kan ställas.

Dalademokraten , Kristianstadsbladet ,


Thomas Böhlmark (M) , Alliansfritt Sverige (S),

Inga kommentarer: