torsdag 13 oktober 2011

Lite om EU: s politik på sistonde!

EU:s jordbrukspolitik leder till onaturligt låga livsmedelspriser i Europa. De låga priserna stänger ute exporten från u-länderna samtidigt som Europa kan dumpa överskottet i fattiga länder. Jordbrukspolitiken har alltsedan starten varit en källa till frustration.
Den minnesgoda minns kanske att från början gavs bidrag baserat på produktion vilket ledde till smörberg och mjölkhav. Det dög inte utan man gick över till att ge bidrag baserat på antal hektar. Det ledde till att mer mark gav mer pengar och det engelska kungahuset fick mest bidrag av alla.

Kommissionen har nu lagt förslag till parlamentet om den framtida jordbrukspolitiken för 2014 till 2020. Där införs ett bidragstak om 300 000 euro per år och gård. Det innebär att större jordbruk förlorar bidrag.
Kommissionen föreslår även en form av bidragsutjämning mellan länderna. Liknande utjämningssystemet mellan kommunerna i Sverige. Fattigare bonde får mer än rikare bonde. Kommer naturligtvis att framkalla mycken hög och ljudlig diskussion i parlamentet.
Frankrike är trots det nya förslaget största bidragstagaren av dem alla.

Förslaget ska behandlas i parlamentet senare under oktober. Risken är stor att förslaget faller där.


EU:s gemensamma jordbrukspolitik kostar 53 miljarder euro per år och kommissionens förslag ändrar inte på det. Det är ca 40 procent av EU:s budget.

Som tack för Ratko Mladic upphöjs nu Serbien till kandidatland.

Inga kommentarer: