onsdag 26 oktober 2011

Euro ödesdag?

I kväll förväntas det europeiska toppmötet besluta om ytterligare , en i en lång radda, akutinsatser. Det är inte så värst mycket hopp som kan ställas till det eftersom Grekland är på gränsen till nyval och Italien har en regeringschef som varken har förmågan eller viljan att komma till rätta med dagens problem. Resten av euroländerna har efterlyst en beslutsplan som syftar till att reducera Italiens rekordhöga statsskuld på 9000 miljarder euro. Förmodligen kommer Silvio Berlusconi att komma tomhänt till toppmötet.
Vi vet heller inte vilket förhandlingsmandat som Angela Merkel får med sig. Hon har nu på morgonen träffa Förbundsdagen för att få med sig deras beslut.

Det är främst tre avgörande frågor som måste lösas:
Greklands statsskuld måste skrivas ned mer än det den har gjorts. Ambitionen är att med 60 procent.
Bankerna ska skyddas genom att de åläggs höja sitt egna kapital.
EU:s räddningsfond, EFSF - European Financial Stability Facility , ska stärkas. Osäkert hur.


(Det verkar nu som att Merkel har fått ett mandat från Förbundsdagen.)

Återkommer med hur det har gått senare.


Jens Holm är övertygad EU motståndare sedan länge.
EU bloggen
Rolf Fredriksson

Inga kommentarer: