tisdag 25 oktober 2011

Dammråttorna -framgångsrika i att "lobba".

Ledarskribenten i Borås Tidning skriver i dagens tidning att Socialdemokraterna och Ylva Johansson i går presenterade ett arbetsmiljöpolitiskt program: Ett hållbart arbetsliv – för fler arbetade timmar”. Handlingsprogrammet innehåller förslag till att skapa ett hållbart och modernt arbetsliv med trygga, säkra och utvecklade jobb.

"Arbete ökar människors frihet genom egen inkomst, gemenskap och utveckling. En stark och hållbar, konkurrenskraftig ekonomi kräver en bred politik för fler jobb och full sysselsättning. Vår samhällsmodell bygger på att alla som kan ska arbeta. Om Sverige ska stå sig väl internationellt krävs investeringar för fler arbetade timmar. Men då måste arbetslivet bli tillgängligt för alla. Människors kompetens, kunskaper och erfarenheter måste tas tillvara. Arbetsmiljön spelar en avgörande roll för om människor ska kunna arbeta mer. Arbetslivets villkor, arbetsuppgifternas utformning och arbetsmiljön avgör om vi ska ha möjlighet att jobba ett helt arbetsliv utan att slitas ut eller skadas".

På så sätt inleds handlingsprogrammet som innehåller många mycket bra förslag tex att återinföra forskningen om arbetslivet. Den forskning som den moderatstyrda regeringen så sorgerligt tog bort bland det första som de gjorde 2007. Ledarskribenten håller till delar med om att arbetslivet måste innebära att arbetsförhållanden är sådana att människor orkar ett helt arbetsliv. Trots att programmet innehåller så mycket som skribenten skulle kunna lägga tonvikten på, så väljer skribenten att göra stor affär av ett uttalande som Ylva gjorde till TT. Det är inte BT ensamma om.

”I valet förlorade vi debatten om livspusslet till Moderaterna och Dammråttorna. Men mycket av det som gör det svårt att få livspusslet att gå ihop handlar om jobbet, det är viktigare än städfrågan.”

Uttalandet ska inte  tolkas som nedsättande till städning i hemmet utan helt enkelt är Dammråttorna ett företag som har varit framgångsrika i att "lobba" för RUT-subventionen. Svårare än så är det inte.

Johan Westerholm ,

Inga kommentarer: