söndag 25 april 2010

Centerpartiet har inte mycket att yvas över.


Centerpartiet attackerar Miljöpartiet för deras miljöengagemang. Det är naturligtvis på grund av att Miljöpartiet idag i opinionsmätningar är mer än dubbelt så stort som Maud Olofssons totalreformerade Centerparti.

Det är därför intressant att få veta vad Centerpartiets miljöengagemang egentligen betyder i verkligheten. Ett sätt är att se hur mycket de har lyckats att genomföra av de vallöften de gav väljarna 2006 inom miljö och klimatområdet.

Förenklat regelverk för miljöärenden
Det finns många regler inom miljöområdet som inte leder till en bättre miljö, bara till mer krångel för enskilda och företag. Regelverket behöver därför förenklas och handläggningen av miljöärenden förkortas så att viktiga miljöinvesteringar verkligen
blir av i tid.
Resultat: Ej genomfört. Vindkraftsinvesteringar har däremot försvårats.

Östersjöregering
Centerpartiet vill att det bildas en ”Östersjöregering” som tvingar berörda länder ta
ett gemensamt ansvar för utsläpp och rening.
Resultat: Ej genomfört.

Världens bästa villkor för miljöansvar
Företag och enskilda som tar sitt miljöansvar ska erbjudas världens bästa villkor.
Resultat: Ej genomfört.

Med mer satsning på FoU
Med mer satsning på forskning och utveckling kan Sverige bli världsledande inom
miljöteknik och samtidigt en förebild för andra i miljöarbetet.23
Resultat: Ej genomfört.

Ansvarsfull utfasning av kärnkraften
Kärnkraften fasas ut på ett ansvarsfullt sätt.
Resultat: Ej genomfört. Centerpartiet har tvärtemot blivit kärnkraftskramare.

Förbättrad konkurrens på elenergimarknaden
Då distribution av elenergi är ett så kallat naturligt monopol är det extra viktigt att
konkurrensen på elenergimarknaden förbättras bland annat genom att fler aktörer
tillkommer på marknaden, bättre överföringskapaciteter mellan regioner och länder
och skärpt tillsyn från övervakningsmyndigheter.
Resultat: Ej genomfört

Avskaffat veto i EU:s miljöpolitik
Vi vill att EU:s nya stora uppdrag ska vara att forma en gemensam europeisk
miljöpolitik (CEP) för ett hållbart samhälle. För att inget land ska få smita undan sitt
miljöansvar behöver vetot inom EU:s miljöpolitik avskaffas.
Resultat: Ej genomfört. Trots att högerfalangen har haft ordförandeskapet har inte Centerpartiet drivit frågan.

Att komma med egna konkreta förslag som ska genomföras i regeringsställning var
kanske inte lika viktigt som att få vara med och regera för centerpartiet. Det
tydligaste exemplet på detta är att de har gått med på att bygga ut kärnkraften istället
för att avveckla den. Och hur blev det med Centerpartiets annars så omhuldade tal
om att hela Sverige ska leva? Istället har den borgerliga regeringens politik alltmer
gynnat storstäderna inte sällan på bekostnad av övriga landet. Centerpartiet har ju också aktivt drivit frågan om att uppluckra strandskyddet och därmed också delar av allemansrätten.

När man jämför så här kan man lätt inse varför Centerpartiet har så dåliga opinionssiffror. Så den starke centerpartisten i Borås och Viskafors, Kerstin Hermansson, har inte mycket att yvas över när det gäller centerpartiets politik, vare sig nationellt eller lokalt.


På Torbjörn Fälldins partiledartid var partiet grönt. Under Maud Olofsson har partiet blivit mörkblått.

Inga kommentarer: