torsdag 15 april 2010

Anders Borgs sista budget i regeringsställning? Hoppas det!

Det här året har vi i oppositionen fått slita mer än vanligt för att få möjlighet att sätta oss in i den vårbudget som högeralliansen presenterat idag. Vi har fått från regeringen att vi skulle få tillgång till Våpen i samband med budgetdebatten. Då hade också regeringen lagt budgetdebatten på eftermiddagen istället för som normalt på morgonen. Orsaken till detta sades vara att inget skulle ”läcka” från budgeten innan. Men alla vet att regeringen intet annat gjort än läckt information från budgeten de senaste veckorna. Orsaken var naturligtvis att göra det svårare för oss att veta vad som egentligen fanns i proppen och att ge sig själva i princip fritt spelrum i media under förmiddagen. Men nu vet vi att det var kejsarens nygamla outfit som fanns i proppen. Trots att arbetslösheten är större än någonsin. Trots att ungdomsarbetslösheten närmar sig 30 procent finns inget av sysselsättningsfrämjande åtgärder förutom lite om tillfälliga åtgärder.

I budgetdebatten i riksdagen sopade de rödgröna banan med högeralliansen. Finansministern och övriga partiers ekonomiska talesmän hade inget att sätta emot. Det var dock talande att centerpartiet och Kristdemokraten utsåg Miljöpartiet till huvudfiende.

Det var också talande att Finansministern tvingas att än en gång skriva ned sina egna prognoser. Tillväxten – det vill säga jobb, välfärd och pension – bedöms bli en halv procentenhet lägre än hans senaste prognos. Den hundralapp som han nu ger pensionärerna blir nu istället ett minus i pensionärens plånbok.

Vi lämnade 2006 över ett budgetöverskott på 70 miljarder kronor och nu kommer högeralliansen att lämna över ett budgetunderskott på minst 70 miljarder kronor, orsakat av ofinansierade skattesänkningar till dem som har mest.

Det kommer att dröja till tidigast 2013 innan inkomstpensionen kommer att överstiga 2009 års nivåer därför ges ett förhöjt grundavdrag som ger ca 100 kronor i månaden mer i pension. Kan bli längre på tanke med att tillväxten blir lägre enligt Finansministern

Regeringen avsätter extra pengar till Västra Götaland för att mildra konsekvenserna av sysselsättningssituationen i regionen. Detta skall ske främst genom fler utbildningsplatser inom yrkesvuxenutbildningen, yrkeshögskolan samt högskolan. Detta blir ca 1500 nya platser till hela regionen. Men det är bara en bråkdel av alla de utbildningsplatser som tagits bort under mandatperioden.

Finansministern säger att det finns goda förutsättningar att jobben nu kommer och därför är budgeten så tom på innehåll om jobben. Det är inte utan att jag kommer att tänka på Göran Perssons felanalys i valrörelsen 2006.


Den stora nyheten i vårproppen är att tillväxten revideras ned. Ökade klyftor skapar inga nya jobb. Men klyftorna mellan pensionärer, sjuka, föräldraförsäkrade och arbetslösa skall bestå enligt regeringen.

Eller som Thomas Östros uttrycker det:

Regeringens egen budget visar att man har misslyckats med den viktigaste frågan: jobben. Borgerligheten lovade att skapa fler jobb och minska utanförskapet. Det blev tvärtom.
– Sverige har en historiskt hög arbetslöshet. Trots detta presenteras en budget som är kliniskt ren från investeringar som hindrar arbetslösheten från att bita sig fast. Det är bara mer av samma misslyckade politik.


Sedan 2006 har sysselsättningen sjunkit med motsvarande 100 000 jobb. Antalet personer med socialbidrag ökar med 30 procent mellan 2008 och 2010. De offentliga finanserna har på fyra år försämrats från ett överskott om 70 miljarder kronor till ett lika stort underskott. Regeringen har nu gjort bokslut för sin mandatperiod och resultat är färre jobb och fler i utanförskap. Tvärtemot vad de lovade väljarna 2006.

1 kommentar:

Suédoise à Paris sa...

Jag är en fd styrelsemedlem hos SAP, jobbade med HBT-fràgor nationellt och internationellt.

Nu är jag medlem av Parti Socialiste Européen...

Jag hàller med dig, men Alliansen verkar ju förneka allting som gàr emot dem...

Kamratliga hälsningar fràn Paris