torsdag 8 april 2010

William Petzäll och Sverigedemokraterna är ute och seglar - på nytt.


Debattartikeln är full av felaktigheter och invandrarfientlighet. De har åsikter om de rödgrönas politik beträffande SFI-bonuset som inte stämmer. I debattartikeln ställer SD som vanligt invandrare mot gamla, sjuka, barn och ungdomar. Det skapar inte särskilt stor trovärdighet för deras politik men det är synonymt med deras företrädare – de påstår felaktigheter och är inte särskilt pålästa.

Bonusen betalas ut till dem som klarar kursen i svenska för invandrare (SFI) särskilt snabbt. Systemet infördes under förra året på försök i 11 kommuner och regeringen har tillsatt en utredning som ska värdera hur systemet fungerat för att utifrån detta besluta om systemet ska utökad eller skrotas.

Först och främst går det att konstatera att SD tror att SFI-bonuset har införts permanent. Så är det icke. Beslutet som riksdagen tog var att det skulle vara ett försök där bl.a. Borås anmälde sitt intresse. Försöket skulle utvärderas efter ett år och trots det beslutet har högerpakten nu valt att förlänga försöket trots att utredningen inte är klar.

För Petzälls kännedom kan det ju vara intressant, om han vill framstå som en som håller sig till sanningen, att de rödgröna röstade emot förslaget. Anledningen är inte den som SD i sin enkelspårighet förfäktar utan vi anser det vara fel att ge till dem som har särskilt lätt för sig. Det är orättvist och kontraproduktivt.


Anna Svalander, som är ansvarig för gymnasienämnden i Borås, säger så här:
- Det är ju inte så att man inte kan få bonus om man inte har studiebakgrund så alla har ju möjlighet.
Men hon säger ingenting om alla dem som inte har samma förmågor som dem som har en bra utbildning från hemlandet. Det kanske inte är de som har god utbildning bakom sig som behöver uppmuntran.


Motvallsbloggen har äkta och genuina synpunkter på SFI-bonuset.Efter att ha läst Petzälls debattartikel inser jag att Sverigedemokraterna inte är vilket parti som helst och för vår framtids skull bör vi börja agera därefter.

När Sverigedemokrater skriver rasistiska och islamofobiska debattinlägg är det läge att aktivera den politiska idétradition som är deras rakt motsatta, nämligen kosmopolitismen. I stället för gränsbevakaren gör den gränsöverskridaren till politiskt och existentiellt ideal. Världen blir helt enkelt en bättre plats när människor som så vill kan korsa gränser: mellan kontinenter, länder, städer, religioner, identiteter, sexualiteter.

Tänk om vi som tror på människans inneboende kraft och om vårt svar på William Petzälls debattartikel vore att arbeta för ökad invandring till EU, asylrättens okränkhet, om vi skulle arbeta för att papperslösa får rätt till sjukvård, och om vi alla arbetade för att FN:s konvention för migrantarbetares rättigheter skulle införas i hela EU. Och varför i hela världen skall inte den kommunala rösträtten för invandrare med uppehållstillstånd inte kunna utökas även till riksdagsvalet.

Bli aldrig undfallande för Sverigedemokraterna – Danmarks öde förskräcker.

Inga kommentarer: