lördag 26 november 2011

Apartheidpartiet Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna vill gärna utåt framställa sig som ett demokratiskt parti. Men om man tittar på det inre arbetet inom partiet finner man ett helt annan och mer odemokratiskt parti.

Prov på detta finner man i de just nu pågående Landsdagarna i Göteborg. Partiet ska som bekant ta ett nytt principprogram där begreppet nationalistiskt har tagits bort och ersatts med begreppet socialkonservatistiskt. Det finns ett (stort?) motstånd bland medlemmarna och redan i partistyrelsen lades en reservation. Många är oroliga att partiet ska framstå som vilket parti som helst, kanske utmanare till KD, men jag kan garantera att de inte behöver vara oroliga. För den som läser principprogrammet framstår det tydligt att det är samma främlingsfientliga, islamhatande parti som alltid.

En representant från ungdomsförbundet ville få reservationen diskuterad och behandlad men förnekades detta av partisekreteraren Björn Söder. Söders argument var att det var omöjligt eftersom det var ett stadgebrott. Reservationen hade inte i förväg skickats till medlemmarna och kunde därför inte diskuteras.

Och vem hade sett till att reservationen inte skickades till medlemmarna? Jo Björn Söder och partiledningen.

Av 175 kallade ombud infann sig enbart 151 stycken vilket innebär att SD har tomma stolar även i sitt högsta beslutande organ. Kanske ett uttryck för den bristande demokratin i partiet.

Så här klassar Sveriges apartheidparti  människor enligt sitt nyss beslutade förändrade principprogram:

  • Infödd svensk: Till denna grupp räknas alla som är ”födda i Sverige eller i tidig ålder adopterade till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet”.

  • Assimilerad svensk: Till denna grupp räknas den som inte har svensk bakgrund men ”talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”

  • De icke assimilerade: De som inte anses passa in i de andra två kategorierna.

Dessutom betyder det här att SD inte har meddelarfrihet. De regerar med skräck.

Aftis , Aftis ,GP , Expressen

3 kommentarer:

nymax sa...

En fråga: gillar du islam?

Följdfråga: varför?

Fråga 2: Anser du att islam ska införas i Sverige?

nymax sa...

Sverigedemokraternas klassifikationssystem behövs om vi vill ha integration.

Då måste vi analysera vari integrationsproblemen består.

Största problemet står de islamistiska intressenterna för: de vill inte ha demokrati, de vill inte ha jämställdhet osv.

Islamisterna vill införa islamistisk teokrati.

Vill DU ha det?

Anonym sa...

@nyma. Du är ett skämt, är du på fullt allvar rädd för att sverige ska anamma islam och alla bli muslimer ? Jag kan avslöja för dig att det kommer aldrig att hända. Du och Breivik tillsammans med SD är patetiska.

Vi dom riktiga svenskarna lever i symbios med alla männsikor oavsett deras religion eller ursprung, vi har utevecklats med omvärlden och med tiden, så välkomen till år 2011 du också.