fredag 4 november 2011

Det behövs inte mer av provanställningar!

Återigen har Regeringen kommit på en fantasifull ny anställningsform. Den kommer att kallas för Lärlingsprovanställning och föreslås vara i 18 månader. Anställningsformen vänder sig till ungdomar under 23 år.

Argumenten för anställningsformen är att komma åt den höga ungdomsarbetslösheten och som vanligt är åtgärderna att försämra tryggheten. Självklart är det viktigt att ge anställningar till de unga som  har lämnat gymnasieutbildningen utan slutförd utbildning och som oftast hamnar i arbetslöshet men de behöver inte starta arbetslivet i otrygghet.

Dagens Arena  har låtit TCO- juristen Samuel Engblom utveckla den fackliga kritiken.

  • Den tar sats i att det inte behövs ytterligare provanställning. Provanställning finns redan i dag och behöver inte ytterligare förlängas. 
  • En provanställning kan avbrytas när som helst utan någon förklaring.
  • Förslaget är knepigt juridiskt, dels pga åldersdiskriminering dels pga att EU redan anser att Sverige kan stapla alldeles för många visstidsanställningar på varandra. Med detta förslaget skulle de i teorin kunna bli så länge som sex år med en och samma arbetsgivare.

Som motprestation ska arbetsgivaren ge ungdomen utbildning. Risken är uppenbar att den utbildningen i många hänseenden kan bli ett skämt även om arbetsmarknadsministern säger att utbildningen ska vara seriös.

DN

Alliansfritt Sverige , Göran Johansson

Inga kommentarer: