tisdag 22 november 2011

Eurokrisen (1)

På kort tid har fem regeringar i Europa fallit pga finanskrisen. I februari föll Fianna fail i Irland då de tappade 27 procentenheter från 42 till 15 procent. Labour tog över.
Den socialdemokratiska regeringen i Portugal röstades bort i juni. I Grekland och i Italien har regeringar tvingats bort och ersatts av expertregeringar.
I helgen röstades socialdemokraterna bort i Spanien och en högerkonservativ regering tog över.

Allt tyder på att Frankrike blir nästa land att få riktigt svårt. Främst eftersom de franska bankerna har tunga åtaganden i Medelhavsområdet. Allt tyder på att Sarkozy förlorar i nästa års presidentval till Socialisterna. Hoppas jag!

Något har hänt i Europa sedan Eurosamarbetet med optimism infördes i Europa. Då var Europa ett rött Europa. Nu är det så mörkblått som det kan bli, även om det finns undantag i Irland och i Danmark. En del EU - länder är närmast bruna. Teknokratregeringarna i Grekland och i Italien är att betrakta som konservativa. Allt detta påverkar naturligtvis vilken politik som förs för att ta sig ur finanskrisen. Vilket gör att jag tycker att det främst är en politisk kris i EU och inte en valutakris primärt.

USA verkar inte heller kunna komma tillrätta med sina ekonomiska problem främst av politiska skäl. Republikanerna verkar inte ha den krisinsikt som fordras för detta vilket blir så tydligt när det enbart är besparingar som de vill gå med på.

I alla länderna, även i Sverige, är det ett närmast  apatiskt förhållningssätt till krisen. Det handlar enbart om besparingar. Besparingar som leder till högre arbetslöshet och mindre sysselsättning. Vilket leder till lägre tillväxt och stagnation. De krisande länderna kan inte själva dra sig ur krisen. De kommer att behöva andra länder som hjälper dem. Där har vi ett ansvar inte bara för vår egen ekonomi och sysselsättning utan också för dem som har det svårare.

Därför är det rätt med en offensiv satsning på investeringar i Sverige.

Sieps , Dala-Demokraten

Utredarna

Inga kommentarer: