lördag 12 november 2011

Behöver Svenskt Näringsliv forskning om privatisering? De bryr sig ju ändå inte om resultatet.

Läser dagens debattartikel i SvD. Den är skriven av Anders Morin på Svenskt Näringsliv, SN, och handlar om de senaste skandalerna på Carema där Morin förordar mer kvalitet i vården. Jag kan inte låta bli att kommentera följande som han skriver:

"När konkurrensutsättning skett har det alltför ofta gjorts utan vetenskaplig utvärdering. Detta har lett till att möjligheterna till lärande om hur valfrihetssystem och konkurrens i välfärden bäst bör utvecklas inte tagits till vara."

Det är ju bara det att det har gjorts men resultatet blev inte vad SN ville och forskarna skälldes ned till den grad att de slutade. SNS rapporten kom för någon månad sedan och dess slutsats var att privatiseringen inte hade tillfört något mervärde i form av effektivisering eller att välfärden hade blivit bättre. Privatiseringskramarna blev helt enkelt förbannade och menade att det visst hade medfört förbättringar eftersom valfriheten hade ökat.

Godnatt!


Olas tankar

Inga kommentarer: