tisdag 11 augusti 2009

Kyrkan, en politikerfri zon? Är det möjligt?


I sitt valmanifest och när de annonserar anger POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan) att deras kandidater är engagerade i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv och verkar för kyrkans bästa – utan att vara knutna till något allmänpolitiskt parti. Jag har gjort en enkel sökning på Borås stads förteckning över dem som har politiska uppdrag under mandatperioden och under vilken partibeteckning. Då visar det sig att POSK:arna seglar, liksom Piratpartiet, under falsk flagg.

Listorna inför Kyrkovalet 2009 för POSK.

Borås Kyrkliga samfällighet: Av de tolv främsta företrädarna är åtta aktiva inom ett parti.

1 Andreas Paulsson -
2 Kärstin Ekvad Kd
3 Lars Lyborg Kd
4 Ann-Charlotte Blomqvist Kd
5 Claes-Ola Claesson –
6 Birgitta Dahlin C
7 Niklas Arvidsson -
8 Falco Güldenfennig Kd
9 Gudrun Holm C
10 Lars Gustaf Andersson Fp
11 Mats Brandt C
12 Bernt-Olof Klingesten -


Kyrkovalet 2009

Gustav Adolfs kyrkoråd. Av de sex främsta företrädarna är hälften aktiva inom ett politiskt partie.

1 Ann Charlotte Blomqvist Kd
2 Peter Söderberg -
3 Sven Fallenius -
4 Bernt-Olof Klingesten -
5 Falco Güldenpfennig Kd
6 Lars Gustaf Andersson Fp


Kyrkovalet 2009

Caroli Kyrkoråd: Av de fem främsta är enaktiv inom ett politiskt parti.

1 Mats Brandt C
2 Gösta Malm -
3 Lars Hedén -
4 Jan Karlsson -
5 Kifle Tecle Bokre


Kyrkovalet 2009

Brämhult Kyrkoråd: Av de fyra främsta är hälften aktiva inom ett politiskt parti.

1 Birgitta Dahlin C
2 Bo W Jonsson -
3 Niklas Arvidsson -
4 Jan-Olof Dahlin C


Jag har lagt till den politiska hemvisten. Själva gör inte POSK det. Det minsta jag tycker man kan begära är att POSK redovisar den politiska tillhörigheten på vallistorna. Det vore ärlig konsumentinformation!

Din politiska ideologi bär du med dig överallt, i kommunen eller i kyrkan. Att tro något annat är lika dumt som att tro att man kan leva i ett litet opolitiskt rum vid sidan av samhället. Kandidaterna på POSK:s lista har alltid en vilja med sitt engagemang och att vilja något är politik.
Att hävda motsatsen är enbart hyckleri.
Rösta på Socialdemokratiska kandidater istället - då vet Du vad som gäller

6 kommentarer:

Anders Troberg sa...

Får man fråga vad du menar med den rätt så opåkallade slängen mot Piratpartiet? Jag ser inte hur den passar i sammanhanget.

Tor sa...

Intressant. Men inte heller jag förstår hur piratpartiet kommer in i bilden.

Anonym sa...

Hallo

Jag tycker det hela är bedrövligt.

Bortsett från det osakliga påståendet om Piratpartiet:

Kyrkan skall vara Guds heliga rum och församling här på jorden. Gud - och tron på Gud - bör stå högt över allt jordiskt och politiskt och borde inte få smutsas ner av
någon världslig partipolitik överhuvudtaget.

Partipolitiken tillhör världen - skapelsen - som står långt under Skaparen. Den hör därför inte hemma i Guds hus - under ingen förevändning. "Mitt hus skall vara ett bönhus" - citerade Jesus de heliga skrifterna när han piskade ut månglarna ur templet i Jerusalem.

Inga partier alls - inte ens Piratpartiet - skall drista sig att försöka bestämma över Gud och Hans heliga församling.

Odin
Piratpartist från Nyköping

Anders Troberg sa...

Odin: Jag tror att du kan vara 100% säker på att PP inte ställer upp i kyrkovalet. Det finns inga piratfrågor där.

Markus sa...

POSK har aldrig varit emot att deras medlemmar eller sympatisörer är med i partier. Många POSK:are har tagit ett stort medborgaransvar i de sekulära valen. Man har bara vänt sig emot att de sekulära partierna ska ställa upp som partier i kyrkovalen utan i stället förespråkat personval.

Att det finns både folkpartister, centerpartister, kristdemokrater m.fl. på POSK:s listor visar bara att den vanliga politiska höger-vänsterskalan där är inaktuell.

Det finns folkpartister, moderater och kristdemokrater på både POSK och Frimodig Kyrkas listor, liksom på dessas traditionella partilistor. Vilket visar att t.ex. folkpartister inte per automatik har en gemensam kyrkopoltik.

Socialdemokraterna har i samband tidigare kyrkoval uteslutit sossar som samtidigt varit POSK:are. Nu kommer frågan återigen att bli aktuell med de sossar som ställt upp på Frimodig Kyrkas listor. Många potentiella socialdemokrater har dessutom valt att avstå från engagemang i de sekulära valen för att de då inte skulle tillåtas att engagera sig för POSK (och andra partipolitiskt obundna listor) i kyrkan.

Nineve sa...

Det är väll så det ska vara! att de som engagerar sig i fotbollsföreningen kan vara politiskt engagerade men att de inte tar med sig sin partiflagg till fotbollsföreningen...för den ska styras av fotbollsföreningen och dess medlemar...inte av politiska partiers agendor, eller deras medlemar