tisdag 18 augusti 2009

Valfrihet får kosta

I Göteborgspostens ledare idag beskrivs att Göteborg är på rätt väg med valfriheten. Tomma skollokaler och planeringsproblem är smällar som kommunen får ta i valfrihetens namn. Skribenten avfärdar lätt gårdagens kritik om inflationstakt i betygssättningen som konkurrensen mellan friskolorna skapar.
I samma tidning finns en artikel som beskriver att de tomma lokalerna som kommun har pga friskoleetableringen kostar kommunen miljontals kronor och att ca 35 behöriga lärare har sagts upp. Behöriga lärare har visat sig vara en grupp som friskolor inte anställer pga att de har för höga lönekrav.
Här finns överlag en politisk agenda vilket blir tydligt i Härryda kommun där det finns en tydlig ambition att privata aktörer ska kunna etablera sig. Den ambitionen har gått så långt att Härryda kommun sitter i förhandlingar med en friskola om att kommunal verksamhet skall övergå i friskoleverksamhet. Utan att informera föräldrar eller politiska motståndare.
Den moderatstyrda regeringen visar nu också sin fackföreningsfientliga inställning genom att föreslå införandet av kvalifikationstid för fackliga studier. Den moderatstyrda regeringen likställer därmed facklig utbildning med den vanliga studieledighetslagen. Det innebär att en nyanställd inte kan verka fullt ut som facklig företrädare innan efter tidigast sex månader. Det är ett helt oskäligt ingripande i den fackliga verksamheten. Allt för att minska de anställdas inflytande och öka arbetsgivarnas möjligheter att lägga veto om facklig utbildning. Ännu ett tecken på det systemskifte som nu borde vara uppenbart för alla.


The Blind Boys of Alabama tillsammans med Preservation Hall Jazz band besöker Konserthuset i Göteborg den 2 november. Kan vara värt ett besök.


1 kommentar:

Jonas Sahlin sa...

Varför skulle inte facklig utbildning likställas med annan utbildning?