torsdag 27 augusti 2009

Vart tog de "riktiga" jobben vägen?

Den borgerliga regeringens presentation av åtgärder för att dämpa arbetslösheten är i mångt och mycket gammal hederlig s-politik. Problemet är det inte är någon offensiv politik för att bekämpa arbetslösheten utan enbart en återställare. Glöm inte att de borgerliga rivstartade 2007 med att skära ned all form av vuxenutbildning till skamfulla miniminivåer. Paketet av åtgärder som nu presenteras är förvillande likt det som socialdemokratin fick kritik för innan valet.

Fd högskoleministern Lars Leijonborg sa i GP den 31 maj i år att: ”högskolan är ingen Ams-åtgärd. Vi kan inte ha högskolan som ett dragspel som suger upp alla arbetslösa, då tappar man kvalitet”. Men han har ju inte längre något inflytande.

Regeringens paket är så uselt lågt. Ett exempel är att pengar läggs för att stärka de ungdomar som inte har fullgjort gymnasieutbildningen. Resurser läggs för totalt 1000 platser. Men behovet är 20 gånger större!
Det är bara ett av flera exempel på att insatserna är på tok för låga.

Vi Socialdemokrater brukar anklagas av majoriteten att vi alltid begär mer än vad regeringen gör. Den här gången har vi med oss Konjunkturistitutet men även regeringens rådgivare Lars Calmerfors på att regeringen gör toklite.

Den Moderatstyrda regeringen inför också något som man kallar för ”Lyft” (originellt namn eller hur, snarlikt vårt gamla gisslade kunskapslyftet). Lyft handlar om jobb med inriktning på miljö, skogsvård, bevara kulturarvet eller insatser inom omsorg och skola. Inte långt från Ak -arbetena på trettiotalet.

Och bara en oskyldig fråga. Vart tog de riktiga jobben vägen? De som den borgerliga regeringen skulle ordna.

Läs också Monica Green och Peter Andersson.

Inga kommentarer: