fredag 21 augusti 2009

Friskolesystemet bör utvärderas


Ett nytt problem som nu uppmärksammas av Institutet för Näringslivsforskning är betygsinflationen. Det sätts alldeles för många toppbetyg i skolan som inte motsvarar kunskapsnivån.


Det är friskolorna som eldar på betygsinflationen. Det sker i kampen om skattebetalarnas pengar. Konsekvensen blir olika villkor för gymnasieskolorna.

Höga betyg och ”mutor” som lockbeten har blivit nya inslag i den svenska skolan. Samtidigt har ägarna till flera friskolor kunnat håva in stora vinster i sina privata fickor.
Så nu har Björklund (FP) fått en ny debatt: Hur ska han se till att kvaliteten på skolans undervisning håller måttet?


Björklund tänker då reflexmässigt som den major han är. Skolinspektionen får i uppdrag av major Björklund att dubbelkolla betygssättningen i de svenska skolorna – kommunala som fristående privata. Funkar det inte - övervaka mer. Har det uppstått ett problem - fler kontroller.

Nej, det borde vara dags att göra en seriös utvärdering av systemet med friskolor. Den svenska skolan mår inte bra och den borgerliga regeringen har inte lyckats höja kvaliteten. Hur mycket har friskolorna kostat och till vilken grad är de del av den försämrade skolan?
Andra som skriver om betyg är Magnus Holst, Jan Andersson.

1 kommentar:

FVHC sa...

Jag är helt emot
friskolor.
Dom lovade så mycket
men det blev motsatsen
i många fall.
Nu går min egen dotter
i en friskola men hon
ville det själv och hon
hade bra argument.
Vad jag vill säga är att
man utlovade fler behöriga
lärare innan friskoloreformen
togs men det blev tvärtom.
Likt JA kampanjen till EU
så var den falsk.
Jag jämför då det finns
likheter
i det svek som man genomförde.