måndag 17 augusti 2009

Friskolor 3# eller Mona´s linjetal

I debatten har många medvetet/omedvetet sagt eller skrivit att Carin Jämtin som startade debatten sa att hon ville förbjuda vinst i friskolan. Det är inte riktigt korrekt. I hennes debattartikel skriver hon ”begränsa friskolornas vinstutdelning”.

Mona Sahlin berörde i sitt linjetal i Nacka i helgen också vinst och friskolor. Hon menade att vinstuttaget inte får medföra kvalitetsförsämringar. Det som vi redan kan se i de fristående skolorna med färre lärare m.m.

Hon säger i sitt tal att:

”Vi socialdemokrater välkomnar alternativ i välfärden - offentliga, privata, personaldrivna. I en framtida regering kommer socialdemokraterna att verka för införandet av tydliga kvalitetskrav för välfärdens verksamheter. Vi har tidigare föreslagit certifiering för vårdgivare – och vi kommer att verka för ett system för kvalitetssäkring även inom skolan. Det handlar bland annat om krav på relevant kompetens hos de anställda och löpande uppföljning av verksamheternas resultat”.


Den diskussionen kommer vi socialdemokrater att fortsätta driva och vid partikongressen fattar vi beslut om vår ståndpunkt.

Mona Sahlins linjetal i Nacka i lördags är förmodligen startskottet för ett intensivt politiskt år. Det var ett ideologiskt linjetal med jämställdhet i centrum. På köpet kunde hon ytterligare visa på Reinfeldts svagaste länk i allianskedjan: Kristdemokraterna - antifeminister och för närvarande under fyraprocentspärren. Hennes tal var ideologiskt ur aspekten visa på skillnaderna.

I Monas linjetal förekommer många viktiga frågor såsom höjt underhållsstöd, bort med ofrivilligt deltidsarbete och kvoteringar till bolagsstyrelser.

Du kan följa hennes tal här nedan och själv bilda dig en uppfattning om vad hon säger och hur du ställer dig till det:


Inga kommentarer: