tisdag 4 augusti 2009

Friskoledebatten # 2


Tja, det var ju bara en tidsfråga innan den gamle förkämpen för friskolor, Kjell-Olof Feldt, skulle blanda sig i debatten. Nu saknas väl egentligen enbart Widar Andersson för att samlingen ska bli komplett.

Jag betraktar Kjell-Olof Feldts inlägg i debatten som en partsinlaga. Han har självklart intresse av att friskolorna blir så många som möjligt.
Det sägs av Kjell-Olof Feldt att det finns undersökningar som visar att friskolor inte alls utarmar den kommunala skolan eller segregerar eleverna. Han är välkommen att besöka Borås för att se motsatsen.

Jag kommer ihåg när Miljöpartiet hjälpte borgerligheten med att införa friskolesystemet.Tanken var då inte att stora skolkoncerner skulle tjäna pengar på skattebetalare. Eller att alla skolor skulle tvingas lägga stora belopp på marknadsföring, för att locka elever med häftiga datorer och så lite plugg som möjligt. Tanken var att öka den pedagogiska valfriheten. Skolverkets egna utvärdering som kom 2005 visar att så inte blev fallet. I stället misstänker jag att de fristående skolorna gränsar till att vara enfaldiga. Inte mycket av pedagogisk mångfald där.

Det går att läsa i dagspressen att det har skett en dramatisk nedläggning av kommunala grundskolor i Sverige, visserligen beroende av att färre barn går i skolan nu, men också på grund av de stora besparingar som nu sker i kommunerna. Och nu hotas med att det är gymnasieskolornas tur. Men grejen är att då kommunen lägger ned en skola uppstår ett behov av en skola i närområdet och då startar man bara en friskola. Så mycket betyder det kommunala självstyret. Och i besparingstider sparas det ännu mer på den kommunala skola som finns kvar. På så sätt blir det en negativ spiral som påverkar den kommunala skolan.
Det är så den kommunala skolan kommer att utarmas.
En centralt fabricerad ledare med titeln ”med eller mot vinst” valsar idag runt på landets borgerliga tidningars ledarsidor. Ett citat från den ledaren:
”Naturligtvis kan man kritisera vinster, men perspektivet måste vara ett annat: Går det att gå med vinst för en skola så betalar nog kommunen i fråga för mycket för alla skolor. Vinsten är ett tecken på att det finns en potential att få samma resultat till lägre kostnad och därmed resurser över till skattesänkningar eller annan service inom den kommunala sektorn”.
I många av ledarsidorna i de borgerliga tidningarna berömmer man de socialdemokrater som numera förespråkar friskolorna och den vinst dessa genererar.

Jag för min del skulle bli ytterst tveksam och orolig om mina åsikter skulle hyllas på ledarsidorna i landets borgerliga press.

1 kommentar:

Björn sa...

Widar Andersson har redan kallat Jämtins inlägg för oseriöst och kallat friskolornas miljoner i vinst för kaffepengar. Allt går att läsa på Folkbladets ledarsida.

http://www.folkbladet.se/opinion/ledare/artikel.aspx?articleid=4945594