onsdag 19 augusti 2009

Snedseglare - under falsk flagg


Piratpartiet är ett parti som seglar under falsk flagg.Jag har sagt det tidigare och det blev än mer tydligt i och med den debattartikel som Christian Engström skrev på politikerbloggen. Det hade varit anständigt om PP redan innan Europaparlamentsvalet angav att de var emot Lissabonfördraget. Jag tycker att sådant hemlighetsmakeri är oanständigt. Det hade varit anständigt att gå till val utan att mörka.


PP är tydligen även emot att Sverige engagerat sig i Afghanistan .
"Sverige bör enligt min mening militärt dra sig ur Afghanistan. Personligen skulle jag dessutom tycka att det hela är en chans för Piratpartiet att integrera sitt FRA-motstånd i en större politik som även inkluderar diskussioner om vad vi skall "göra istället"." Det skriver IT-entreprenören och piratpartisten Oscar Swartz på Millwall. Även benämnd chefsideolog i ingressen.

PP må tycka vad de vill i frågan och i andra frågor. Det ska de göra som ett parti men det upprörande är att vi inte fick en chans att diskutera det innan valet.


Åter till Lissabonfördraget.


Att PP sedan inte verkar ha läst på innehållet i fördraget är i sig förbluffande. Kanske de inte ens vet vad Nicefördraget innehåller. Det är det fördraget som gäller just nu- och det är tydligen bättre än Lissabonfördraget enligt PP.

Men i Lissabonfördraget klargörs på flera ställen tydligare än i nuvarande för­drag att allt som EU sysslar med måste ha tilldelats EU av medlemsstaterna. Alla frågor där EU inte tilldelats befogenheter hör till medlemsstaterna.

De nationella parlamentens roll förstärks framför allt i kontrollen av subsidiariteten.
Öppna ministerrådsmöten införs där man beslutar om lagstiftningen och de nationella parlamentens utökade delaktighet i EU-arbetet är de viktigaste konstitutionella förändringarna.

Det är ytterst förvånande att ett parti som Piraterna, som gick på val på öppenhetsfrågorna, inte kan tycka att det är bättre med Lissabonfördraget med de tydliga regler om öppenhet, insyn och allmänhetens tillgång till handlingar som finns där. EU-parlamentets och rådets möten ska vara öppna när lagstiftningsförslag diskuteras och antas. Inget av detta finns ju beskrivet i Nicefördraget.
Och att Piratpartiet är emot Lissabonfördragets skrivelser om de fackliga rättigheterna hade varit anständigt att berätta innan valet.


Även i denna fråga får och skall PP ha en åsikt och jag råkar ha en annan. Men eftersom de var tysta innan valet förvägrades debatt om det. Därmed har inte väljarna fått klart för sig den politik som PP kommer att driva i Bryssel.
Vilka andra frågor, som vi inte har fått reda på ännu, kommer Piratpartiet att driva i Bryssel


Christian Engström säger att PP är mycket kritisk till hur EU som helhet fungerar idag. Varför vill han då inte ändra på det genom att ta bort Nicefördraget som är hindret för förändring!

6 kommentarer:

Nils Pettersson sa...

"Det hade varit anständigt om PP redan innan Europaparlamentsvalet angav att de var emot Lissabonfördraget. Jag tycker att sådant hemlighetsmakeri är oanständigt. Det hade varit anständigt att gå till val utan att mörka."
Det har sedan långt innan valet stått skrivet i Piratpartiets principprogram att partiet är motståndare till lissabonfördraget.

Jag föreslår att du läser på angående piratpartiet innan du i fortsättningen försöker kritisera. Det blir mest löjligt när du svingar blint mot piraterna, det minsta man kan kräva av en kritiker är väl välgrundade argument?

grey sa...

Oscar Swartz var mycket tydlig i sin text att han framförde privata åsikter, och inte ett officiellt ställningstagande för partiet.

Men nu om Nicefördraget. Det är inte alls bättre. Det har Piratpartiet också varit tydliga med. Hela problemet med Lissabonfördraget är att det ser till att låsa fast flera av de odemokratiska processer som finns i EU idag och bland annat gör att EU-parlamentet mer eller mindre godtyckligt kan ta makten från de enskilda länderna, och inte längre ge länderna rätt att motsätta sig kommande beslut (det veto som alla länder har idag). Ett annat är att det ser till att hemlighetsmakeriet i ministerrådet och kommissionen får fortsätta. Fördraget gick tidigare under beteckningen "EU:s grundlag" och ville bland annat införa en presidentliknande institution för unionen. Det är visserligen borta i nuvarande versionen, men andemeningen är densamma. Visst, det finns flera saker med Lissabonfördraget som är bra, men också väldigt mycket som är dåligt. I hela EU var det bara i Irland som det blev folkomröstning (där blev det nej).

Olof Bjarnason sa...

Tjena du iakttagare!

Nå - när du läst på PPs principprogram på piratpartiet.se (under Politik->Principer upp i menyn) vill jag varmt rekommendera ett djupt filosofiskt inlägg jag läste häromdagen.

Hoppas detta får dig att tänka en gång till på var Piratpartiet handlar om:

Fred, samhällsutveckling och övervakning

Martin Lid sa...

Vad är detta för facil tirad?

Att PP är emot Lissabonfördraget har framgått sedan länge.
Ett fördrag som bla. ger de stora och folkrika länderna ytterligare MAKT.
Oscar S klargjorde att det var hans personliga åsikt. I PP finns inga partipiskor som hos gammelpartierna.

Därför får man ta din "skrivelse" med ett "Överseendests Skimmer"

Christian Engström (pp) sa...

Sedan augusti 2008 har jag haft en sida med rubriken Piratpartiet om EU direktlänkad från förstasidan på min blogg. Den sidan innehåller i sin tur länkar till ett antal inlägg där jag utvecklar kritken mot både Lissabonfördraget och hur EU fungerar idag.

Jag kan till exempel rekommendera inlägget EU:s demokratisk underskott i praktiken (från oktober 2007), Det beskriver hur det är det demokratiska underskottet som är den bakomliggande orsaken till att det kommer så mycket dålig lagstiftning från EU när det gäller bland annat upphovsrätt och övervaknng.

Martin sa...

1) PP har varit extremt tydliga med sitt motstånd till Lissabonfördraget. Man kan tycka vad man vill om detta motstånd, men knappast kritisera PP för att vara otydliga.

2) Våra EU-parlamentariker är såvitt jag vet inte de som bestämmer huruvida vi ska skriva under Lissabonfördraget eller ej. Därmed hade frågan bara symbolisk relevans i EU-valet.

3) Oscar Swartz framförde personliga åsikter. Jag vet inte om jag håller med Grey om att han var speciellt tydlig med det, men det framgår ändå. PP har inget utrikespolitiskt program.