onsdag 5 augusti 2009

Historiebeskrivning - vad är rätt och vad är fel?

I Borås Tidning har under sommaren förekommit en serie med krönikor som försöker riva ned den historieuppfattning som merparten av den svenska befolkning har. Uppenbart har inte författaren, Anders Edwardsson, den synen på det svenska folkhemmet.

Anders Edwardsson är moderat och hans bok har givits ut på Timbro. Han verkar som frilandsjournalist och debattör. Hans krönikor i BT bygger på hans publikation ” en annorlunda historia”. Han skriver också på samma tema på Millwall. Krönikorna har även publicerats i andra borgerliga tidningar. Det vore klädsamt om BT hade försökt sig på lite av konsumentinformation när de publicerar Anders Edwardsson, bakgrund, politisk hemvist, knytning till Timbro. Ja ni vet, lite basal information för läsaren av dessa alster.

Det vore väl ok om han neutralt beskrev sin uppfattning. Men han beskriver sin syn på historien och kritiserar socialdemokratin utifrån sitt moderata politiska perspektiv. Detta beskriver han som sanning. Ja visst det är hans sanning men det finns andra beskrivningar och sanningar.

Därför kan det också vara upplysande med en annan bild av den verklighet som präglat 1900-talet; nämligen vad Moderaterna(Högerpartiet) har varit emot i uppbyggnaden av välfärdssverige.


Inga kommentarer: