söndag 13 juni 2010

Det finns anledning att strida ända in kaklet!

Som jag har skrivit här så var det läge att glädjas över SCB:s mätning under torsdagen då den presenterades men inte längre.

Henric Oskarsson pekar i sin analys på tre orsaker till att de rödgröna nu verkar att tappa i opinionsmätningarna.
1. Greklandskrisen som visar på att det är bra att ha ordning på finanserna.
2. Vårmotionen lämnade besked om den framtida politiken
3. Högern har nu mobiliserat.

Jag tror på en fjärde förklaring. Det är alldeles för många och för tätt kommande opinionsmätningar vilket innebär diskussion om opinionsmätningarna vilket förmodligen missgynnar oss. Vi måste tillbaka till värderingsfrågorna om hur ett solidariskt samhälle med minskade klyftor byggs.

Ulf Bjereld skriver i sin blogg att valforskningen visar att väljarrörligheten ökar från val till val och väljarna bestämmer sig också allt senare under valrörelsen för vilket parti de skall rösta på. Andelen väljare som byter parti mellan valen har mer än tredubblats sedan början av 1960-talet - från 11 procent 1960 till 37 procent 2006. Andelen väljare som splittrar sina röster mellan olika partier i riksdags- och kommunalval har mer än fyrdubblats från 6 procent 1970 till 25 procent 2006.

Det betyder att ”It aint over until the fat lady sings the blues”.

Kom igen nu!

Maria Abrahamsson (M) hoppas att hon kommer in i riksdagen och Martin Moberg visar framtidshopp.

Inga kommentarer: