onsdag 9 juni 2010

Inskränkt anställningstrygghet.

Tydligen är Moderaterna på kollisionskurs med sina vänner inom högeralliansen. De strider om den svenska arbetsrättsmodellens framtid. Cp, Fp och Kd vill kraftigt inskränka på den anställdes trygghet och på styrkeförhållande gentemot arbetsgivaren. Dessa tre partier har med hull och hår svalt Svenskt Näringslivs aggressiva lobbykampanj. Under förhandlingarna om ett nytt huvudavtal stod frågan högt på Svenskt Näringslivs agenda. Men i stället för att försöka nå en kompromiss lämnade man förhandlingsbordet och satsade på att förmå regeringen att ändra lagen.

Mot detta står moderaterna – säger de.

Men moderaterna vill bland annat överväga att förlänga den lagstiftade tiden för provanställning från dagens sex månader till tolv månader. Det är förvånande att ett parti som säger sig värna anställningstryggheten överväger att fördubbla en anställningsform som är det mest otrygga som finns. Arbetsgivaren kan när som helst säga upp en person utan att ange något motiv. Det finns inga krav på att uppsägningen skall vara saklig. Den otryggheten har ansetts vara skälig då huvudregeln ska vara att provanställning leder till en tillsvidaretjänst och att anställningsformen bara gällde några månader. Nu vill moderaterna ändra på detta.

Provanställning infördes för att arbetsgivaren skulle kunna prova en ung person som inte tidigare varit i arbetslivet. En ung, nyutexaminerad person utan tidigare arbetslivserfarenhet, som inte heller gick att ta referenser på, ansågs vara lämplig att provanställa. I dag använder sig oseriösa arbetsgivare av provanställning istället för att göra en seriös rekrytering. I dag är det snarare regel än undantag att människor med lång erfarenhet av arbetsliv utsätts för provanställning och borta är huvudregeln att provanställning skall leda till fast jobb! Moderaterna gör genom sitt förslag om att fördubbla tiden för provanställning en tjänst för oseriösa arbetsgivare och en otjänst för vanliga anställda.

12 månaders provanställning gör dessutom att svensk visstidsanställning än mer strider mot EU-rätten.Bloggen ”Utredarna” har gjort en intressant uträkning om vad som kan hända:
Arbetsgivare skulle ha möjlighet att under en ramtid av fem år ha en och samma person anställd 1 år (minus en dag) i provanställning, 2 år (minus en dag) i allmän visstidsanställning och 2 år (minus en dag) i vikariat. 1+2+2=5=ingen spärr mot missbruk av tidsbegränsade anställningar=brott mot visstidsdirektivet.

Moderaternas politik om lägre löner, obligatorisk A-kassa, konjunkturanpassad A-kasse avgift, försämrat stöd för arbetsmiljöarbete, försämra lagstiftning för fackliga förtroendemän mm, samtidigt som övriga allianspartier så tydligt vill försämra, gör att bilden för mig är uppenbar:
Fyra ytterligare år med högeralliansen kommer att innebära att svenska löntagare kommer att få en ytterligare försämrad trygghet och en mycket sämre förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren. De fackliga organisationerna kommer att ytterligare försvagas samtidigt som arbetsgivarnas position kommer att förstärkas.

Jag är orolig att det blir de som har starkast position avseende kompetens och friskhet samt villighet att ställa upp utan krav på kompensation som har den bästa förhandlingssitsen i ett framtida Sverige. Som Socialdemokrat vill jag i stället bygga vidare på den svenska modellen. Vi ska ha starka parter som tar ansvar för Sveriges utveckling. Att urholka anställningstryggheten hotar kollektivavtalen och den svenska modellen med ökad ojämlikhet, klyftor och godtycke som resultat.

Camilla Wedin och Alliansfritt Sverige är bara några få som har skrivit i detta, för löntagare, så ytterst viktiga ämne.

Inga kommentarer: