måndag 7 juni 2010

Det är OK att kritisera Centerpartiet och regeringen!

Nu uppvisar Centerpartiet grava sjukdomsdrag då de inte inser att de sitter i regeringen och inte är i opposition. Det är tungt att bli kritiserad verkar partiets miljötalesman Claes Vesterteg tänka. Jag tycker att det är självklart att granska regeringsinnehavare mer än oppositionen. Regeringsinnehavare får även finna sig i att det ställs högre krav på dem än på oppositionen.
Något som media trots allt inte fullt ut har förstått ännu.

Det finns många anledningar till att just Centerpartiet blir hårt angripen på miljöområdet. Några av dem ä att centern anser sig vara ett parti för dem som värnar miljön (för övrigt är de ensamma om att tycka det) och miljöministern Andreas Carlgren är centerpartist.

Mats Engström skriver, som vanligt, mycket insiktsfullt om Centerpartiets tillkortakommande inom miljöpolitiken.
Naturskyddsföreningen.

Inga kommentarer: