måndag 21 juni 2010

Möjligen Time-Out, Carl Bildt?


Nu har Carl Bildt det lite jobbigt. Som dåvarande styrelseledamot vid Lundin Oil, som nu är föremål för förundersökning, är Carl Bildt i högsta grad inblandad i undersökningen. Många höjer nu rösten för att Bildt skall göra en "Time-Out". Vilket jag instämmer i - det går inte an att ha en utrikesminister som ingår i en utredning om brott mot folkrätt.


1997 fick ett konsortium lett av Lundin Oil kontrakt för att utvinna olja i Block 5A, ett område i Sudan som till dess klarat sig undan inbördeskriget. Den här rapporten visar att det finns ett direkt samband mellan Lundin Oils verksamhet och upptrappningen av kriget i området. Som en följd av kriget dog 12 000 människor, i strider, av svält eller andra umbäranden. Dessutom tvångsförflyttades 160 000 människor.


Alliansfritt Sverige, Johan Westerholm, Fredrik Pettersson och Thomas Bodström skriver alla om Carl Bildt och Lundin Oil.

Inga kommentarer: