fredag 6 maj 2011

Labor starkt framåt!

Labour gjorde bra ifrån sig i de lokala valen i Storbritanien samtidigt som Liberaldemokraterna har fått betala för sitt samarbete med Torys. I folkomröstningen om ett nytt valsystem led också Liberaldemokraterna ett svårt nederlag. Vilket betyder att det gamla systemet med att the "winner takes it all" blir kvar.
Tyvärr verkar det som att det Skotska Nationalistpartiet får en egen majoritet. Om de får det har de lovat en folkomröstning om självständighet - igen.

Inga kommentarer: