torsdag 5 maj 2011

Myten om lägstalöner!

De borgerliga partierna och arbetsgivarna hävdar att ungdomsarbetslöshet förorsakas av alltför höga ingångslöner. Eftersom Anders Borg har hävdat det samma tycker arbetsgivarna att de nu har medvind.


Men LO -rapporten "Lägstalöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna" visar på något helt annat. Det finns inget samband mellan andelen arbetslösa unga vuxna (20-24 år) och lägstalönens nivå. Det finns inte heller samband mellan sysselsättnngsgraden och nivån på kollektivavtalets lägsta löner. Spanien och Luxemburg har låga ingångslöner, men en kraftigt hög ungdomsarbetslöshet. Tvärtom har Norge och Danmark förhållandevis höga ingångslöner, men låg ungdomsarbetslöshet.


Den främsta orsaken till ungdomsarbetslösheten i Sverige är bristande utbildning. 20 procent av en årsklass fullföljer inte gymnasieutbildningen. Detta har vi socialdemokrater uppmärksammat och vi föreslår kraftiga satsningar på att ge ungdomarna möjlighet att fullfölja sin utbildning istället för att lägga resurser på att McDonalds får stora belopp för att göra det som de alltid har gjort, nämligen att anställa unga.


-" Arbetsgivaren vill förklara ungdomsarbetslösheten med att lönenivåerna är för höga och anställningsvillkoren för bra. Regeringen för samtidigt en politik som lägger grunden för en allt större låglönebranch dit framförallt ungdomar och kvinnor hänvisas. Det är en skrämmande utveckling. Deras lösningar skulle skapa ett samhälle med ökad ojämlikhet och social oro. Det stämmer dåligt överens med vår fackliga strävan efter en rättvis och solidarisk lönepolitik och dess positiva effekter för såväl individen som samhället i helhet", säger Per Bardh som är LO.s avtalssekreterare.

Almega vill istället frysa ingångslönerna i tio år!kajraving.blogspot.com/2011/05/dumpade-loner-ger-inte-fler-i-arbete.html">Kaj Ravinge - Nybro skriver att "dumpade löner ger inte fler i arbete", Göran Johansson menar att "sänkt lön ingen bra idé", Magnus Andersson tycker tvärtom "sanningar som (s)vider" och Krassman skriver om "något om Almegas trovärdighet".

Inga kommentarer: