tisdag 17 maj 2011

Omvändelse med kniven mot strupen!


Regeringen har tagit intryck av oppositionens initiativärende och låter nu personer som har fastnat i jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3 få möjlighet till utbildning. Det är ett strategiskt drag av Alliansen som har kniven mot strupen. Just idag den sjuttonde maj behandlas nämligen oppositionens förslag att avskaffa Fas 3 i arbetsmarknadsutskottet.

Det är ett förslag utan värde då den innefattar begränsningar. Utbildning blir det enbart om den medför att det leder till ett jobb i omeldebar anslutning till utbildningen. Det betyder i klartext att personen ska ha ett jobblöfte om han/ hon går utbildningen. Dessutom är inte Alliansen beredd att permanenta reformen utan den ska enbart gälla året ut. Efter 2011 går Fas 3 tillbaka till renodlad förvaring av vuxna människor.

Alliansens "i sista minut" förslag ändrar inte i sak att hälften av dem som finns i Fas 3 i princip utför ordinarie arbete men de får inte betalt för det. Och det är bara 1,4 procent som får ett arbete eller fortsätter med utbildningen.

Det är ett inhumant misslyckande och därför ska det avskaffas!

Det finns många som genomskådar Alliansens dimridåer. Här är några av dem.
Jinge
Alliansfritt Sverige
Peter Andersson

Inga kommentarer: