söndag 15 maj 2011

Rösta om Du inte gjort det ännu!

Häromdagen hade jag en, som jag tyckte, briljant idé, att Borås Tidning även skulle anställa vänsterledarskribenter. Det skulle vara som motvikt till den högerpropaganda som monopoltidningen framställer. Det var särdeles lämpligt nu när tidningen ändrar sin profil och layout – tyckte jag.

Chefredaktören, Stefan Eklund, svarade vänligt att det var en ”huvudlös idé” och att tidningen minsann hade Widar Andersson som krönikör då och då. Men om jag tyckte att det behövdes mer vänster kunde jag skriva på debattsidan som är öppen för alla politiska kulörer.

Ok, tänkte jag och satte mig genast att formulera ett inlägg i den nu snart avstannande valrörelsen i Västra Götaland. Jag skickade genast in den till Borås Tidnings debattredaktör för en vecka sedan och tänkte att nu är en vänsteråsikt på väg till BT. Jag väntade och väntade men ingen publicering av min debattartikel har skett. Och nu, söndag den 15 maj, har den ännu inte publicerats.

Jag publicerar den istället här på bloggen:

Omvalet är ett viktigt vägval för vården!

När Du röstar i omvalet i Västra Götaland är det inte bara för att göra om valet från 2010 pga. att ett hundratal budröster bedömdes på ett felaktigt sätt. I valet den 15 maj ska Du bestämma dig för vilken sjukvård som Du vill ha i framtiden.

Den borgerliga regeringen har gett möjlighet till offentligt finansierad vårdverksamhet att ta emot privatfinansierade patienter. Valet den 15 maj handlar om Du ska ge Moderaterna möjlighet att genomföra det systemskifte som har genomförts i Stockholm, även i Västra Götaland. Trots vad de lokala västsvenska moderaterna säger ges inte längre vård efter behov, plånboken har i många fall företräde, i Stockholm.

Det finns gott om exempel i Stockholms landsting som är Moderaternas skyltfönster när det gäller sjukvård. Låt mig bara ta två av dem.

På barnsjukhuset Martina kan rika och friska barn, med försäkring, få vård i stället för sjuka barn, utan försäkring. Friska barn får vård inte sjuka barn.

På kliniken Arrhytmia, som ligger inne på Södersjukhuset, kan man behandlas mot hjärtflimmer om man kan hosta upp 150 000 kronor. Kan man inte det får man vackert fortsätta ha hjärtflimmer och vänta på sin tur i kön.

I Stockholmsområdet har sjukvården blivit mycket mer ojämlik när sjukvårdsresurser har flyttas från förorterna till Östermalm och Stureplan.

Vi har de senaste veckorna läst om SOS Alarms tillkortakommanden. Den främste företrädaren bland Moderaterna i vår region, Johnny Magnusson, är även ordförande i det hårt kritiserade SOS Alarm. Vill Du verkligen att han ska leda Västra Götalandsregionen in i framtiden?

I Västra Götalandsregionen har vi socialdemokrater istället fört en politik där resurserna fördelas efter behov, där köerna till vården har kortats och ersättningar inom primärvården riktas till de patienter som har störst behov. Det kommer vi att fortsätta att göra om vi får ditt fortsatta förtroende.

Valet är 15 maj. Valet är på riktigt och den röst Du la i höstas gäller inte längre. Det är ett val om vården ska styras av dina behov och inte din samhällsklass. Valfrihet är bra. Men valfrihet ska vara för patienter inte för företagen. Det är patienterna som ska välja vårdcentral inte vårdcentralen som väljer patienterna. Den som inte röstar riskerar dagen efter att vakna upp med Stockholmsmodellen.

Tomas Gustafson (S)

1 kommentar:

Anonym sa...

Är det på detta sättet som "sjuklövern" ska motverka SD...i sann demokratisk anda..?

http://politisktinkorrekt.info/2011/05/14/valsabotage-omval-2011-sds-material-kastades-av-brevbararen/


http://sv.metapedia.org/w/Sjukl%C3%B6vern