onsdag 4 maj 2011

Förstår Jan Björklund problemet!


Jag frågar mig varför det finns nationella prov. Du kanske tycker att frågan är ovidkommande eftersom det är nödvändigt att pröva utbildningsmålen över hela landet. Det kan vara rätt men eftersom det visar sig att de nationella proven inte kan jämföras eftersom de är så olika utformade så är frågan berättigad.

Det finns nämligen inga regler om hur proven ska utformas vilket betyder att det finns stora skillnader i landet. En del tillåter att eleverna tränar på äldre prov eller att en del får ta med sig mobiltelefonen (som är en dator idag). En del elever är tillåtna att helt enkelt ta med sig datorn på proven. Andra får inga hjälpmedel eller förberedelser. Här finns helt enkelt en drivkraft från enskilda skolor att bättra på sina förutsättningar att ha ett högt antal elever som klarar proven. Det förbättrar konkurrenssituationen och skolan kan få fler elever nästa år.

Det gör mig förbannad att Sveriges utbildningsminister inte kan förstå problemet med att nationella prov är orättvisa och att de används i konkurrenssyfte mellan skolorna. Det enda utbildningsministern kan föreslå är det gamla vanliga:

Att förbjuda mobiltelefoner på proven.

Jag tar mig för pannan och hoppas att Jan Björklund någon gång ska inse skolans verkliga problem!

Inga kommentarer: