fredag 16 maj 2008

Kallare i arbetslivet

Två av tre storföretag högprioriterar pa-verktyg som kan hjälpa till att maximera och bedöma de anställdas prestationer. Verktyget kallas "performance management" och ska användas för att styra de anställda hur de ska jobba och varför och hitta dem som har ett beteende som inte leder till företagets övergripande mål. T.ex företaget Sodexho har börjat betygsätta närmare 8000 anställda och deras prestationer. Detta skall styra lönesättningen.
Artikeln ger inget svar på huruvida man betygsätter företagens mycket högavlönade verkställande direktörer.
Många chefer vill dessutom ha en hårdare kontroll av sökandes tidigare historia hos Försäkringskassan och de vill ta reda på om bloggare skriver något om de sökande. Visst är det ett kallare klimat i arbetslivet. Mössa på.

Inga kommentarer: