söndag 4 maj 2008

Högerpolitik

Landets åklagarmyndighet har drabbats av akut ekonomisk kris. Samtidigt som antalet polisanmälningar har ökat med tio procent jämfört med samma period förra året tvingas åklagarväsendet minska antalet åklagare med femton procent. En stor bidragande orsak till åklagarnas problem är den allt större jakten på vanligt folk och det sk bidragsfusket. Den sortens brott drar därmed undan resurser för vanlig brottsbekämpning. Och det kvittar därmed hur många fler poliser som den moderatledda regeringen utbildar.

I helgen kan vi också läsa att det högerpopulistiska partiet Sverigedemokraterna(släktskap med Lega Nord i Italien är tydligt) numera skall revidera sin arbetsmarknadspolitik och göra den mindre antifacklig. Dock kan man fortfarande läsa i partiets handlingsprogram från 2006 att arbetsrättslagarna ska revideras. Partiet säger vidare att"Facket har fått alltför stort inflytande".
Dessutom skall religiösa friskolor tillåtas under förutsättning att de är kristna.
Så tänk noga igenom vad de skriver och säger och avgör därefter om det är ett parti att lita på.

När nu Tullen för ögonblicket, efter ett massivt stöd inte minst genom namninsamling, verkar överleva på Landvetter flygplats är det dags att värna om hemvärnet som den moderatledda regeringen i praktiken vill avskaffa

1 kommentar:

jonas sa...

Vore intressant att höra om vad du tycker om socialdemokraternas straffskala för skattebrott där en ekonomisk brottsling kan få flera år för att förskingra pengar medan någon som våldtar, misshandlar eller på annat sätt fysiskt och psykiskt förstör en annan människas liv kommer undan med några månder eller helt och hållet?