torsdag 1 maj 2008

Ändamålen helgar medlen


Kristdemokraterna fäktar återigen panikslaget efter argument som ska få dig och mig att vara mot könsneutrala äktenskap. Således skriver Alf Svensson tillsammans med Mikael Oskarsson (från Livets Ord) i en debattartikel i Dagens Nyheter den 30 april:


"En ny Sifo undersökning visar att 87 procent anser det vara en grundläggande rättighet för ett barn att få växa upp i en naturlig familj, med en mamma och en pappa".


Kd politikerna i Borås kanske kan blogga och berätta vad som är ”naturlig”.


Jag ger inte mycket för den undersökning som Världen idag låtit utföra. Resten av undersökningen är hemlig för den som inte är prenumerant. Frågan lyder: Anser du att barn har en grundläggande rätt att så långt det är möjligt växa upp med sina biologiska föräldrar eller är det inte en grundläggande rättighet?


Svarsalternativen är följande:
Ja, jag anser att det är en grundläggande rättighet.
Nej, det är inte en grundläggande rättighet.
Tveksam, vet ej.


Jag är i grunden tveksam till det moraliska vägval som vissa kristdemokrater har gjort. Ändamålen helgar medlen.


Eftersom det dessutom inte finns några borgerliga partier som är för könsneutrala äktenskap, se omröstningen, så återstår enbart vänsterblocket.

Om du anser det vara en grundläggande rättighet att gifta dig med den som du älskar – så bör du rösta på socialdemokraterna!

Inga kommentarer: