måndag 12 maj 2008

Stress och arbetsmiljön

Giorgio Grossi, stressforskare, säger att "ekonomichefen som måste vända de röda siffrorna i bokslutet, Jörgen Brink i mördarbacken i längdspåret, studenten med tentaångesten - vem som helst kan gå in i väggen, oavsett om den är fysisk eller mental".
Kan någon meddela hon socialförsäkringsministern. Du vet hon som fick en släng av utbrändhet gick hem och la sig och blev frisk.

Nästan fyra av tio företag känner dåligt till reglerna om SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, trots att den fungerat länge på svensk arbetsmarknad. Sämre kommer det troligen att bli nu när den moderatledda regeringen dragit ned på resurserna inom Arbetsmiljöverket. Men det råder samma regering bot på genom sk regelförenkling. Bl.a kommer kraven på företag att redovisa olycksfall och allvarliga tillbud att tas bort. Arbetsmiljöarbetet kommer under denna mandatperiod att skickas fyrtio år tillbaka i tiden.

Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare organisationsförändringar som ägarbyten, rationaliseringar och nya managementfilosofier. Jag tror att det blir alltmer viktigt att alla måste få vara med och att delaktigheten är stor vid organisationsförändringar. Den här idéskriften kan vara nyttig att läsa för alla ledningsgrupper, nämnder och styrelser innan man startar något som bara är förändring för förändringens skull.

Inga kommentarer: