fredag 23 maj 2008

Strategisk rekrytering


Wilhelm Petzäll, Sverigedemokrat i Borås Fullmäktige, ämnar ställa en enkel fråga till K:s ordförande Ulrik Nilsson. Det är uppenbart att Wilhelm vill starta en debatt som skall utmynna i den ”förskräckliga massinvandringen” som han alltid återkommer till.

Det måste vara svårt att leva i ett mångfacceterat samhälle och inte kunna acceptera det. Men trots allt är det få som ser invandrare som "onda". De flesta människor i Sverige inser att det är viktigt att det på alla nivåer i samhället finns en sammansättning som liknar samhället i övrigt. Naturligtvis är kompetensen avgörande men det är rimligt att det vid lika kompetens skall kön, etnicitet och sexuell avvikelser vara avgörande. Alla företag, privata som offentliga samt myndigheter och institutioner borde arbeta med rekrytering på ett sådant strategiskt och medvetet vis. Den politiken är naturligtvis ett led att öka integrationen i samhället. Det vill inte Wilhelm. Han vill helst skicka hem alla som har kommit till Sverige och om det inte går så skall de assimileras.

Vill alltså Wilhelm att principen vid rekryteringen skall vara att om det är lika meriter skall den som är svensk medborgare få jobbet? Och i sin förlängning om de sökande alla är svenska medborgare skall den som kan bevisa att hans/hennes släkt bott längst i Sverige få jobbet.

God natt Petzäll!

1 kommentar:

Watchlar sa...

Är inte det bästa att sådana som dig helt tar över rekryteringen till företag eftersom du uppenbarligen vet bättre än företgarna själva vilka man behöver och vad som skall utgöra kompetens?

Hur skall du f.ö. rent praktiskt gå till väga för att kontrollera "sexuella avvikelser" hos de sökande, krävs intyg och bildbevis? Sen måste du även rangordna etniciteter för jag antar att en svart somalier skall väga tyngre än t.ex. en vit dansk i bedömningen?

Sen har du ju även problemet med invandrarföretagare som bara vill anställa släkt och folk från hemtrakten. Skall de tvingas anställa etniska svenskar eller de kanske skall undantas?