tisdag 27 maj 2008

Valfråga?

Idag kommer regeringens samordnare Jan – Åke Björklund att rapportera om de lokala och regionala önskemål som finns runt om i landet. Snart 375 år sedan Axel Oxenstierna indelade Sverige.

I frågan är den moderatstyrda regeringen splittrad och alla utom moderaterna vill att regeringen tar sig samman och lägger fram en propp redan i höst där man ger klartecken till dem som vill bilda nya regioner. Moderaterna vill däremot att frågan skall bli en valfråga.

För mig verkar moderaternas motstånd mest bottna i deras gamla motvilja mot storregioner.

Inga kommentarer: