fredag 30 maj 2008

Värdighetsutredningen har idag lämnat sin utredning om ett "värdigt liv i omsorgen". Utredningen har tillkommit pga att äldre människor allt för ofta inte bemöts på ett värdigt sätt. Inte minst har skrämmande ovärdig behandling av äldre skett ifrån ett antal stora privata koncerner.
Värdighetsgarantin skall omfatta följande kriterier:
En nationell värdegrund
Nationella instrument för behovsbedömning
Äldres möjligheter att, så långt möjligt, kunna påverka när och hur insatser ges
Individuella genomförandeplaner
Krav på socialnämndens årliga och offentliga redovisning av värdegrundsarbetet
Frivillig värdegrundsmärkning som redovisar fastställd och uppnådd kvalitetsnivå.

Det är en bra reform, trots att den från början kommer från kd, men den får inte bli något man ställer i bokhyllan. Därför är det bra att socialnämnder får det tufft att årligen redovisa vad man gjort för att uppfylla garantin. Den här kvalitetsreformen är också långt ifrån dessa medborgarkontrakt som Borås står kvar vid.

Då kanske 90 åriga Arvid i Gislaved slipper att bo på annat ställe än sin hustru.
Då kanske äldre slipper att besvara integritetskränkande enkäter som Borås tillämpar.
Det som utmärker integriteten är att den inte upphör för att man själv inte förmår att hävda den.

Inga kommentarer: