tisdag 20 maj 2008

Förhandling via massmedia

I dagens DN har de moderatstyrda regeringspartierna samt Mp gjort gemensam sak igrundlagsfrågan. Mp:s åsikt har varit känd länge. Det är irriterande att ett ev framtida regeringssamarbete kan komma att bli med Mp som så uppenbart har annan syn på dessa frågor än vad vi har och till och med ståtar på bild tillsammans med Henric von Sydow i samförstånd.

Vi har tidigare varit överensom att inte inrätta någon författningsdomstol. Risken är uppenbar att det blir konflikt då jurister skall döma i politiska frågor. Det var det som hände i EG-domstolen, som just är en författningsdomstol, då de dömde i Laval-domen. Den domstolen användes helt uppenbart i politiskt syfte.

Vi har olika uppfattningar vad det gäller personröster. Jag anser att personvalssystemet tar fokus från vad de politiska partierna står för. Titta bara på farsen mellan Anna Svalander och Anne-Marie Ekström vid valet 2006 i Borås. Det var en fars som inte så mycket handlade om politiken utan att den som var starkast ekonomiskt också syntes mest. Som tur var kom ingen in i riksdagen eftersom Folkpartiet gjorde ett historiskt dåligt val. Pengar skall helst inte köpa inflytande.

Att återgå till skilda valdagar är ett säkert sätt att minska valdeltagandet. Det finns det många forskare som kan intyga.

Möjligheten att utlysa kommunala extraval vid en konstituell omöjlig situation kan vara en förutsättning i många fall. Det finns det många exempel på. Även att lättare utlösa kommunala folkomröstningar verkar vara ett förslag som har praktisk betydelse. Dock något dyrt.

Däremot ifrågasätter jag debattörenas syften när de avslutar sitt utspel med att säga: Nu har vi talat om vad vi vill - nu kan vi förhandla. Är det typiskt borgerlig? Eller är det en Jan Björklundeffekt?

Vad jag kan konstatera får dessa föreslagna ändringarna vittgående konsekvenser för Sverige på gott och på ont. Långt mer omfattande än vad Lissabonfördraget anger.

Inga kommentarer: