tisdag 26 augusti 2008

Jan Björklund och Folkpartiet far med osanning

Jan Björklund har tillsammans med Alliansen varit duktiga på att odla myter. Exempelvis myten om hur dålig den svenska (socialdemokratiska) skolan är.
SKL har tittat lite närmare på hur det egentligen förhåller sig med den svenska skolan.
Folkpartiet hävdade i valet att skolan blir allt stökigare och därför skulle det bli mer av ordnung.
Sanningen är att regelbundna undersökningar bland högstadie- och gymnasieelever visar att allt fler är engagerade och trivs med skolarbetet. Även relationen med lärarna blir allt bättre.
Andelen elever som tycker att det är lätt att vända sig till sin lärare vid problem har ökat från 50 procent 1993 till 80 procent år 2006.
Två av tre elever känner arbetsro på alla eller de flesta lektioner. Bland lärarna är det drygt åtta av tio som känner arbetsro på merparten av lektionerna.
Av lärarna är det 93 procent som trivs med eleverna och 96 procent anser att de oftast möts med respekt från eleverna.

Att elever inte ens lär sig att läsa och skriva är inte heller det sant. Internationellt har svenska elever en hög läsförståelse. Endast 5 av 57 länder har bättre resultat än sverige.
Folkpartiet har till och med sagt att skolan är så dålig att lärarna flyr skolan. Inte heller det är sant. Andelen lärare som slutar sin anställning i kommunala skolor har inte förändrats de senaste tio åren.

Det blir svårare och svårare att ta folkpartiet på allvar. De ljuger om skolan och de ljuger om det s.k. ”utanförskapet”.

Lögnerna och myterna går bra att odla eftersom den borgerliga pressen är så pass ovilliga att kritiskt granska Jan Björklunds lögner.

Du kan lyssna på SR programserie om Folkpartiets och Alliansens lögner om skolan här.

Andra bloggare som skriver om folkpartiets lögner:
Roger Jönsson, Peter Hultqvist, , Ulf Bjerelod.

Inga kommentarer: