lördag 2 augusti 2008

Representativ Demokrati

Det är roligt att ytterligare en kommunfullmäktigeledamot i Borås uttrycker sin åsikt på bloggen. Välkommen Stefan! Tyvärr är det enbart Anne-Marie Ekström som bloggar från högersidan. Det är fasligt lite ledamöter från den borgerliga sidan som kan orsaka lite debatt.

Jag har läst Stefans Lindborgs inlägg om EU och Lissabonfördraget och jag delar inte Vänsterpartiets åsikt om det sk Lissabonfördraget

Jag tycker att alla länders ställningstaganden är lika mycket värda oavsett om de är tagna genom folkomröstning eller genom beslut i den demokratiskt valda församlingen. Jag har liten förståelse för Vp som vill ha folkomröstning om i stort sett allt som gäller EU. Tycker verkligen Vp att Schweiz med sin direktdemokrati är en förebild för oss i Sverige, som har valt den representativa demokratin?

Irländarna sade nej till Lissabonfördraget. De hade invändningar mot fördraget främst pga att de inte garanterades en ständig kommissionär, oro för Irlands abortlagstiftning och att nejsidan var bättre än ja sidan på att presentera sin argumentation. Deras nej ska respekteras. Samtidigt ska alla de 19 medlemsländer som sagt ja respekteras. Återstår då ett antal länder som ännu inte sagt sin mening, däribland Sverige. Jag tycker det är självklart att Sveriges Riksdag ska få säga sin mening om Lissabonfördraget.

Andra som skriver om EU är: Jan Andersson, Stefan Lejonbalk.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag skulle säga att ett beslut direkt från folket alltid är mer legitimit även fast det också är det från en demokratiskt vald församling. Skillnaden är dock att när folket röstar kommer det direkt från folket, det representerar alltid folkviljan då, något som den representativa demokratin inte gör. Den ideala situationen tycker jag vore om man lagstifar om att folket ska kunna begära en folkomröstning när de vill. På så sätt vitaliseras demokratin, och jag tror inte att de kommer begära folkomröstningar om allt, skulle de göra det skulle de kanske tröttna efter ett tag, och då skulle kraven på folkomröstningar minska, så det finns nog mekanismer som gör att det inte blir hur många som helst. Sen är det ju heller inte farligt om folket får säga sitt när de vill, demokrati handlar ju trots allt om att folket bör ha den ytterska makten att besluta oavsett om det är en representativ demokrati eller inte.

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Om man menar allvar med att irländarnas folkomröstningsresultat skall respekteras finns det ingen anledning att fortsätta processen i övriga länder - fördraget har fallit!

Tomas Gustafson sa...

Intressant att Vp anser att Schweiz med sin direktdemokrati är en förebild för oss i Sverige, som har valt den representativa demokratin. Och att folk
viljan alltid gäller.Man kan fråga sig för hur länge. Är det inte dags för en ny folkomröstning om kärnkraften? För att få reda på vad som gäller hos folkviljan. Jag menar att hälften av dem som röstade 1980 är döda och hälften av befolkningen idag var inte röstberättigade eller ens födda då. Vet vi vad folkviljan säger om kärnkraften?
Vad säger vänsterpartiet!

Stefan Lindborg sa...

Hej Tomas!

Sent omsider har jag sett ditt inlägg, och nu är det ju så att frågan inte är lika aktuell som den var när jag skrev det jag skrev. Jag har heller inte så mycket mer att tillägga än det Lennart redan har kommenterat.

Anledningen till att jag skriver kommentaren är mer att jag vill förtydliga att den Stefan som har lämnat den första kommentaren inte är jag, och att du därför inte har någon grund i påståendet att vänsterpartiet har Schweiz som förebild.

Mvh

Stefan Lindborg