måndag 4 augusti 2008

FRA - igen


Jag måste bara kommentera Borås moderata kommunalråd Ulrik Nilssons smått absurda inlägg på Borås stads bloggportal häromdan. Eftersom det inte går att kommentera direkt på hans inlägg väljer jag att skriva om det på min blogg.

Hans resonemang går ut på att eftersom det är så oerhört mycket kontakter som sker genom kabel så kommer FRA – lagen inte att hota integriteten för allmänheten. FRA folket kommer så att säga inte se skogen för alla träd. Om något mot förmodan skulle fastna i deras väv så är samhället gott och eventuella fakta som fås kommer inte att användas mot samhällsmedborgaren.

Ulrik bör läsa debattartikeln i DN idag. Där säger 14 stycken av hans kollegor och moderata kommunalpolitiker att de tar avstånd från massavlyssning av svenska folket. De säger vidare att ”FRA-lagen inte är ett uttryck för De Nya moderaternas linje”. Är Ulrik inte tillfreds med de Nya moderaterna? Det kanske är bättre med de gamla moderaterna.

Det måste ju vara så att ett samhälle som skyddar sig mot alla tänkbara hot måste vägas mot ett samhälle där man skyddar medborgarnas integritet. Det där är en politisk diskussion och den som varit hittills tyder på att de flesta föredrar ett samhälle som värnar integriteten för sina medborgare och att Ulrik är ganska ensam om att tycka tvärtom.
Jan Kallberg skriver i expressen att FRA snarare ökar risken för terrorism än minskar den. Han skriver dessutom att: Regeringen Reinfeldt är i dag ett reellt fysiskt hot mot dess medborgare, med en strategi som lyckas med konststycket att öka kostnaderna, ta bort skydd och förhöja riskerna.
Andra som skriver om FRA är Johan Ingerö, Bengt Silverstrand och Ulf Bjereld.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Haha, den där Ulrik verkar inte vara så smart.

"Det är så väldigt många kommunikationer, det blir omöjligt att avlyssna".

Vilken snubbe...

Anonym sa...

Vaxholm 9 augusti 2008 - Uppmärksammande av statsminister Reinfeldts sommartal

Lördagen den 9 augusti håller Fredrik Reinfeldt sitt traditionsenliga sommartal ute på Vaxholm. Förutom Fredrik Reinfeldts tal kommer flera av de ledande moderata Stockholmspolitikerna att närvara och eventuellt finnas tillgängliga för frågor och mingel. Det bjuds även på underhållning i anslutning till sommartalet.

Representanter från Nätverket Svart Måndag kommer finnas på plats för att lyssna på vad Reinfeldt har att säga. Vi anser att Reinfeldt och regeringen har varit ovanligt tystlåtna i sommarens debatt om folkets fri- och rättigheter i samband med FRA-lagen. Detta är ett mycket bra tillfälle att lyssna på vad de har att säga, och kanske tom. ställa lite frågor direkt till våra ledande politiker om tillfälle ges.

Observera att detta inte är en demonstration, utan ett tillfälle där vi hoppas få höra vårt rikes ledare möta den kritik han och hans regering har fått de senaste månaderna. Vi uppmanar därför alla nätverkets medlemmar att komma dit och lyssna på vad de har att säga.

Platsen för talet är Söderhamnsplan, och talet börjar klockan 13:00. Kom gärna i god tid då det kan bli fullt på båtar och bussar.

Med blåbuss 670 från Tekniska Högskolan tar det ca 45 minuter ut till Söderhamnsplan.
Waxholmsbåt från Strömkajen, Stockholm tar ca 55 minuter till Vaxholm.

http://www.svartmandag.se/