fredag 8 augusti 2008

Tala klartext - det är ett misslyckande!


Undrar vad den moderatstyrda regeringen skall hitta på för att dämpa den högsta inflationen sedan den förra borgerliga regeringen. Anders Borg sa inför höstbudgeten att ekonomin var bra i sverige och att lågkonjunktur inte var något att oroa sig för. Det har han fått revidera sedan dess. Nu är det oroande.


4,4 procent inflation är den högsta siffran sedan 1993 dvs sedan förra gången borgarna förstörde svensk ekonomi.Bra avtal på arbetsmarknaden har visat sig bli ihåliga och många kommer att nyttja klausulen för omförhandlingar.

Under den moderatstyrda regeringens tid vid makten har långtidsarbetslösheten bland ungdomar tredubblats. Socialbidragen har ökat i hälften av landets kommuner. De har inte lyckats få tillbaka dem som står längst ifrån arbetsmarknaden i arbete under högkonjunkturen - tvärtom. De har försuttit en historisk chans med ett ovanligt väldukat bord som arv efter den förra regeringen. Och nu mattas jobbtillväxten av och inflationen är historiskt hög.


Andra som skriver om alliansens tillkortakommanden är Piteåtidningen, Claes Krantz, Monica Green.

Inga kommentarer: