tisdag 12 augusti 2008

Motioner

Det har inkommit ett antal motioner från sd i Borås. Det ena är ”ett vakande öga”. Sd har tänkt sig ett antal ”McClouds” som skall, avlönade, åka runt och bevaka Borås. Ett slags avlönade medborgargarde. Som skulle skydda oss medborgare från buset. Buset består enligt Sd av invandrade busar.
De enda som behöver ett ”vakande öga” på sig är Sverigedemokraterna.Och den andra motionen handlar om att förbjuda etnisk kvotering och positiv särbehandling. Vid nyanställningar ska positiv särbehandling användas om den formella kompetensen är likvärdig, enligt Borås mångfaldsplan.
Det tycker inte Sd om. De förespråkar istället s.k. meritokrati. Det är vad den svenska staten i många år har tillämpat. Staten har tillsatt tjänster enligt 'förtjänst och skicklighet', (dvs utbildning och tjänsteår).Det är i övrigt ett ruskigt teknokratiskt synsätt vilket staten har gått ifrån sedan ett antal år. Man har förstått att det finns andra kunskaper och värden ex social kompetens, empati eller mångfald. Det är lika viktigt med de egenskaperna som med formella betyg.

Sedan några år tillåter Sverige positiv särbehandling när det gäller kön. En arbetsgivare får diskriminera för att få in fler manliga lärare på lågstadiet. Eller fler kvinnor på verkstan. Det är bra. Och det är viktigt att nåt måste göras även på etnisk nivå. Rasdiskrimineringens strukturer är oacceptabla.

Vill Sd avskaffa kungahuset? Det borde ni. De har inte de bästa betygen och de har invandrat till Sverige.


Sd lägger alltid motioner som alla utmynnar i att det finns för många invandrare i Sverige. SD är så uppenbarligen ett enfrågeparti mot flyktingar och invandrare och de för en uppenbart rasistisk politik.Andra som skriver om Sd är Tommy Funebo

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag förstår att social kompetens och empati är bra och viktiga egenskaper när man rekryterar personal, men när blev "mångfald" en personlig egenskap? Vad ska man väga in i ett sådant begrepp? Risken för godtycke känns uppenbar.

/Johan