onsdag 6 augusti 2008

Liberala BT-ledare, USA och Browns framtid

Ledarna i Borås Tidning har under sommarmånaderna blommat ut i oförbehållsam liberalism. Allt skall privatiseras och konkurrensutsättas. Det har ett antal bloggare (kan läsas här och här)tidigare skrivit om. Dagens ledare är inte annorlunda. Den tar upp en gammal käpphäst för centerpartiet och på senare tid även för miljöpartiet. En s.k. arbetslivsförsäkring skulle täcka både sjukdom och arbetslöshet.
Förslaget innebär ett förstatligande av a-kassa och ger en möjlighet att på det sättet klippa banden till facken. Ligger väl i nivå med vad alliansen gick på val med. De vill alltså leverera igen. Det är ett sätt att ”avsossefiera” Sverige som Maud ”järnladyn” Olofsson brukar uttrycka det. En låg ersättning till alla och sedan får människor själva välja om de vill ha högre ersättning och i så fall teckna egna försäkringar. Jo men visst det är gamla kända högerargument. Bara tråkigt att miljöpartiet inte har genomskådat det. Oavsett ersättningsnivån är det avgörande att högern vill ersätta ett generellt system, lika för alla, med ett individualiserat. Den som tillhör ett starkt fack får högre avtalad ersättning än den som tillhör ett svagt och den som har hög lön kan köpa sig de tilläggsförsäkringar som den lågavlönade bara kan drömma om. Det är en politik för ökade klassklyftor.
Det är dock klädsamt att ledarskribenten medger att det går sämre för den moderatstyrda regeringen nu.I USA, där presidentkampanjen börjat, är energifrågan högaktuell. Energifrågan kommer därmed med stor sannolikhet att bli en stor stridsfråga. Nu vill Barack Obama tömma oljereserverna i begränsad omfattning för att få ned bränslepriset och på nytt tillåta oljeborrning offshore. DN.

Alltfler röster hörs även i massmedia att avsätta Gordon Brown i Labour i ett försök att häva kräftgången för Labour. Enligt en opinionsmätning i fredags är Brown den näst mest impopulära premiärminister i modern tid som Storbritannien haft. Enbart John Mayor , Toryledaren efter Thatcher, har haft sämre siffror. Labour riskerar en valförlust liknande den de hade då ”järnladyn” Margreth Thatcher vann 1979. Efter det väntade 18 års ökenvandring för Labour innan Tony kom som räddande ängel.
Under sådana omständigheter väntar som ett brev på posten kraven på avsättning av partiledaren. David Miliband, utrikesminister och ett dokument från Tony Blair anses visa på detta. SR. Jan andersson skriver om situationen.

Inga kommentarer: