tisdag 30 augusti 2011

Ett steg i rätt riktning men mycket återstår!

Nu är det dags igen för Alliansen att "läcka" höstbudgeten miljard efter miljard. Tisdagen 30 augusti meddelar de att infrastrukturen ska få ytterligare medel. Det är bra. Det är totalt 3,6 miljarder till järnvägen och 1,4 miljarder till vägar över två år. Det är glädjande att regeringen nu tagit åt sig av kritiken och insett att satsning på infrastruktur är fungerande lågkonjunkturpolitik. Det ger jobb, och förbättrar samtidigt samhällsservicen. Det handlar om vinn-vinn åt alla håll.

Det är bra men det är inte tillräckligt. Reinfeldt påstår att Trafikverket inte har resurser att göra underhåll för mer pengar. Ett snyggt sätt att undvika att nämna att regeringen inte anser att de har mer att spendera. Det vore bra att komma ihåg att Alliansregeringen satsar nästan dubbelt med pengar på vägar istället för på järnväg. Det är de prioriteringar som de gör.

Så här säger SEKO:s ordförande Janne Rudén:

"Nivån måste höjas, höjas och höjas. Nu vidmakthåller man den nivån man har, kanske är det något plus. Det är på marginalen, det behövs mycket mer pengar till järnvägsnätet. Vi har flaskhalsproblem och ett underhåll som varit rejält eftersatt under lång tid."Länk

Enligt Rudén behövs mer pengar både till långsiktiga investeringar och till drift och underhåll.

Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör i Trafikverket, utreder just nu på regeringens uppdrag behovet av mer pengar till järnvägen.

Hon kommer i sitt förslag som lämnas till regeringen om en månad att äska 23 miljarder kronor till ökat underhåll och reinvesteringar samt 15 miljarder till investeringar.

Allt tyder på att det extraanslag som regeringen har i höstbudgeten främst kommer att användas i storstadsområdena.

Trots att Fredrik Reinfeldt så sent som i måndags, på Saco seminarium, sa att han och Anders Borg - om så krävs - ensamma skulle stå emot alla som vill "satsa" på det och detta så satsar de på infrastrukturen. Det är bra att de kan ändra sig och jag hoppas att de ändrar sig om sänkt krogmoms. Det är en alltför skakig, oriktad och dyr reform att införa bara för att blidka Centerpartiet.

Vad den svenska järnvägen behöver är en långsiktig, blocköverskridande satsning. Vi måste se till att infrastruktursatsningar ses som investeringar istället för att medel för byggande tas av driftkostnaden. Det är enda vägen för att bygga en modern infrastruktur med tonvikt på spåren.
Jag håller med BT-ledarskribenten att tyvärr hamnar den oerhört viktiga pendlingslinjen Borås -Göteborg( tredje största i Sverige) i bakvattnet med nuvarande Alliansregering.


Peter Andersson (S)är tveksam om huruvida regeringen ska ha beröm för att man satsar lite pengar på tågen.
Paul Lindqvist (M) tycker, inte förvånande, att det är en "kraftfull" satsning.
Sebastian Stenholm (S) anser att det tog lite väl lång tid för Alliansen att lyssna in vad folk vill ha.
Thomas Böhlmark (M) tycker liksom jag att mycket mer behövs.

Inga kommentarer: