fredag 19 augusti 2011

Några reflektioner från Fullmäktigemötet den 18 augusti.

I går (torsdag) var det fullmäktigemöte i Borås. En del ärenden gick fort och andra tog längre tid. Som vanligt med andra ord.

Några reflektioner:

Rena toaletter:

Rena och fungerande toaletter har varit ett återkommande problem för främst grundskolan. Alliansen, som ledde majoriteten de senaste 12 åren, har aldrig kommit till skott i frågan utan de har enbart teoretiserat och diskuterat frågan. Nu har vi, dvs S,Mp,V och vägvalet satt ned foten och föreslog att bevilja en motion från Bengt Bohlin (S) om att se till att skapa förutsättningarna för rena toaletter i Borås skolor.
För det är ju så att en god arbetsmiljö är en förutsättning att trivas på sin arbetsplats. Den är också en förutsättning för lärandet. Att ha arbetsro i klassrummet och tillgång till rena och fräscha toaletter borde vara en självklarhet på varje skola. Handen på hjärtat- det är få vuxna som skulle nöja sig med mindre.

Det var därför högst förvånande att de borgerliga partierna röstade ned vårt förslag att bevilja motionen. Det lyckades de med genom att Sverigedemokraterna röstade med dem.
Naturligtvis är det borgarnas sätt att markera för oss att vi inte har majoritet.
Men Borås föräldrar, mor-och farföräldrar skall veta att de borgerliga partierna inte prioriterar rena toaletter till stadens skolelever.
Ett citat från debatten som har satt sig fast är när Isabella Deserius (SD) i talarstolen sa att
" får inte dagens barn någon potträning".

Borgarna tillsammans med Sverigedemokraterna prioriterar att trycka till de rödgröna.


Utökat stöd till Centrum för flerspråkigt lärande, CFL.

Det handlar om ett utökat stöd till främst hemspråksundervisning. Som en hesa Fredrik ljuder den första måndagen i månaden röstade Sverigedemokraterna mot detta. De röstar nämligen mot allt som innebär att invandrare får något som helst stöd. De menar att om invandrare vill ha hemspråksutbildning så får de köpa denna från någon privat utförare. Isabella Demserius (SD) hävdade med emfas att hon minsann inte fått någon undervisning i svenska som barn i USA.
Hon lever inte upp till den sista delen av sitt namn!

Som vanligt är Krister Maconi, SD:s gruppledare mycket rigid. Mer om SD i ett senare inlägg på bloggen. (Intressant att stavningsprogrammet i datorn vill översätta hans namn till masonit)

En fråga om dubbelmoral.

Sedan är det intressant att läsa Anette Carlssons blogg om busstrafiken som berör dem som bor i Rångedala. Den tidigare linje 200 går endast på nya motorvägen och linje 201 är bara till för dem med heltidsarbete i Borås. Så här skriver hon:

"Moderaterna i Borås kommer fortsätta att lyssna till och lyfta boråsarnas frågor och förslag i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och styrelser".

Det intressanta är att beslutet om den nya dragningen av trafiken beslutades av den tidigare majoriteten, som Anette Carlsson ingick i, då moderaten Ulrik Nilsson var kommunstyrelsens ordförande.

Jag måste medge att hon är inte lite fräck att på ett sånt påtagligt sätt undanhålla Boråsaren och Rångedalingen sanningen.

Inga kommentarer: