onsdag 31 augusti 2011

Svenskt Näringslivs hjärtefråga - Utmaningsrätt!

Den unge nyliberalen folkpartisten Joakim Malmberg har lämnat in en motion till Borås fullmäktige om att införa utmaningsrätt i Borås. Tja, det var väl bara en tidsfråga då Folkpartiet inte längre måste ta hänsyn till andra icke borgerliga partier. Det intressanta är att den tidigare regnbågsalliansen inte under 12 år har lämnat in någon motion med den inriktningen.

Det förstod naturligtvis att ett sådant förslag präglat av ideologisk inriktning inte gynnar vare sig brukare, personal eller Borås stad.

Utmaningsrätt innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran om detta. Utmaningen måste då prövas av berörd nämnd och om den godkänns så måste verksamheten läggas ut till upphandling.

Den som kom med utmaningen får då lägga anbud tillsammans med övriga intressenter. Det är ett sätt att smygprivatisera kommunal verksamhet. Och det är ett sätt att öka kommunens kostnader. Privatisering kostar nämligen.

Malmberg skriver att det skulle effektivisera verksamheten. Dumheter – varför lägga pengar på att försöka laga något som inte är trasigt?

Inga kommentarer: