söndag 21 augusti 2011

Lustmord på centerns miljöpolitik!


Jag vet inte vad BT har för policy vad det gäller debattartiklar men jag kan konstatera att BT idag (söndag 21/8) har tagit in en begagnad debattartikel från Annie Lööf (tidigare Johansson). Den debattartikel var införd i DN den 8 augusti och en i stort sett likalydande debattartikel var införd i BT i dag. BT har ingen snabbhet vad det gäller att debattartiklarna står att finna på deras hemsida så därför finner du inte Annie Lööf´s tankar där ännu.

Annie Lööf är en snabbt växande profil inom centerpartiet och framstår idag som kanske den främste kandidaten till partiledarposten efter Maud Olofsson. Mest känd har hon gjort sig som en ivrig motståndare mot FRA-lagen som hon nesligt röstade för efter det att partipiskan ven.

Det intressanta med artikeln är den nedsablingen av Centerpartiets förda politik, som hon själv är en del av. Inte har Maud Olofsson gjort mycket rätt. Särskilt lustmord gör hon på miljöminister Andreas Carlgren. Centerpartiet har haft ansvaret för miljöpolitiken och hon skriver:


"För inte så länge sedan såg många upp till det svenska ledarskapet på miljöområdet. I dag är vi på väg att tappa initiativet och reducera oss till ett av många länder inom EU. Det får återverkningar på det globala miljöarbetet, på vårt internationella anseende och det innebär dessutom missade möjligheter till exportintäkter och nya jobb i vårt land. Vi måste återta vår ledarposition.

Vi behöver en miljöpolitik med ett än starkare politiskt ledarskap, som tillsammans med den svenska industrin formulerar ett antal framtidsutmaningar där man i samförstånd enas om vad industrin ska klara och vilka förutsättningar som staten ska erbjuda. Kalla det gärna ett miljöpolitiskt samhällskontrakt."

Bistrare kan det inte skrivas och Andreas Carlgren har ingen framträdande roll inom Centerpartiet efter att Annie Lööf har blivit vald.


Jag håller med om att Centerpartiet har misslyckats i allmänhet och i synnerhet inom miljöpolitiken. I övrigt delar jag inte Annie Lööf´s åsikter. Hon är så höger att de gamla centerpartisterna skriker högt.

Alliansfritt Sverige har skrivit om hennes högerpolitik. Iakttagaren har tidigare skrivit om hur onödiga centerpartiet är idag. Martin Moberg skriver att det behövs med än Stureplanscentern. Röda Berget inser att Annie Lööf faktiskt skriver att miljöpolitiken var bättre på Göran Perssons tid.


Inga kommentarer: