fredag 12 oktober 2007

Avknoppning

Nu startar Borgarnas privatiseringshysteri på allvar. Nu öppnar de upp för sk avknoppning av offentlig verksamhet genom att låta de privatpersoner som vill ta över förskola, skola eller annat som inte är myndighetsutövning göra det utan att behöva gå genom de upphandlingsregler som finns för den offentliga verksamheten.

Då kommer vi att se mycket mer av det vi redan har sett i Stockholmsområdet, Upplands Väsby och Täby mm. Där har man delat ut förskolor, skolor och familjedaghem till intresserade rektorer mm. Där gäller inte heller något högstbjudande utan mer av "först till kvarn" gäller.
Idag kom ett pressmeddelande från regeringen och Jan Björklund som sa "Regeringen vill stimulera fler aktörer att bedriva verksamhet inom välfärdssektorn, till exempel skolan och vården. Andra aktörer än det offentliga har visat sig ge lika bra eller bättre verksamhet, lägre kostnader samt mer nöjd och mer frisk personal än den offentliga".
Man undrar om Jan Björklund verkligen har siffror bakom ett sådant, mot offentlig verksamhet, rent ut sagt oförskämt angrepp.

Jan Björklund fortsätter i pressmeddelandet att hota med att det pågår ett omfattande arbete med beredning och utredning i syfte att ytterligare privatisera. Man tänker starta en Avknoppningsakademi för att stimulera avknoppning. Där skall också kontrolleras att kommunerna privatiserar i den takt som staten vill. Man tar sig för pannan, det här sa de inget om i valet. Det här smyger de in och vill inte debattera särskilt mycket.

De vill också överlåta skolpliktsbevakning till dessa privata företagen.


Man skriver mer ska ni veta: "Regeringen avser därför att låta utreda om det finns ett behov av ett nationellt regelverk för avknoppning, och hur ett sådant i så fall ska utformas.
Regeringen avser att låta Sveriges Kommuner och Landsting samt företrädare för fristående aktörer inom skola och vård medverka i utredningsarbetet".

Någon har kallat det här fenomenet från den moderatledda regeringen för Sovjetprivatisering. Ett passande uttryck för de nya Moderaterna!

Inga kommentarer: