onsdag 17 oktober 2007

Svenskt Näringsliv inte längre trovärdiga

95 procent av svenskarna kringår välfärdssystemet basunerar Svenskt Näringsliv och Handelns utredningsinstitut ut i DN idag.


Men det är inte alla som tror på det där talet. Anders Svensson tittade närmare på uppgifterna och berättar att enbart sexton procent säger sig ha fuskat någon gång. Det samtidigt med att tidningarna påstår att siffran är nittiofem procent.


A nders Svensson berättar ytterligare i sin blog:


"Hela rapporten och debattartikeln i DN är ett sammelsurium av antydningar, förutfattade meningar, insinuationer, underliga och förvirrade slustatser samt ren falskhet. Inget att ta på allvar. Det är en politisk propagandaprodukt avsedd att dölja överhetens medvetna fuskande. Man påstrå också rent ut att eliten inte fuskar. Erafrnheten av den borgerliga regringen visar att detta påstående är hur fel som helst. Troligen är det väl snarare så att eliten fuskar mest. Därför att det är eliten som har möjligheterna. Sammantaget är rapporten alltså en falsk, felaktig och lögnaktig propgandaprodukt från Svensk Näringsliv".

Jag har länge anat att Svenskt Näringsliv inte är trovärdiga i sin rapportering och att de alltid har en politisk agenda förknippad med dem.
Den här rapporten motsäger inte den teorin.

Inga kommentarer: