torsdag 11 oktober 2007

Klimatpris


Nordiska rådets natur- och miljöpris för 2007 har tilldelats den danska kommunen Albertslund. Temat har varit den miljömässigt hållbara staden.


Bedömningskommitténs motivering:

Albertslund får priset för att uthålligt ha förankrat miljöarbetet bland medborgare och företag. Kommunen har nästan lyckats halvera utsläppen av koldioxid , bland annat genom att göra hembesök hos kommuninvånare som är storförbrukare av energi. Man utbildar också invandrarkvinnor till att lära andra att sänka sin energiförbrukning. Olika stadsdelarfår "gröna räkenskaper" och tävlar med varandra om att minska förbrukningen.På så sätt tjänar Albertslund som en förebild för andra kommuner i Norden. Skulle alla nordiska kommuner följa Albertslunds exempel skulle Norden bli en föregångsregion i den internationella klimatkampen.


Albertslund är en förstad till Köpenhamn med ca 30. 000 innevånare och den har en stor andel invandrare. Man har lyckats sänka utsläppet av koldioxid med 46 %, svaveldioxid med 93 % och kväveoxider med 82 %.
Det kanske vore något för Borås stad att titta på. Kanske ett studiebesök för Miljönämndens politiker. Man behöver faktiskt inte uppfinna hjulet på nytt.


Inga kommentarer: