torsdag 25 oktober 2007


Välfärd går före skattesänkning säger Fredrik Reinfeldt vid dagens öppnande av moderatstämman. Men det gäller inte förmögenhetsskatten.
I går lade den moderatledda regeringen en propositionen som föreslår att förmögenhetsskatten avskaffas.

Bland annat föreslår de också att bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgifter angående tillgångar och skulder ska vara avskaffad från och med inkomståret 2008. Det innebär att kontrolluppgifter om tillgångar och skulder i nuvarande omfattning kommer att lämnas sista gången för inkomståret 2007. Det innebär att ingen myndighet kan ta reda på inkomster och förmögenheter. Fusk kommer därmed att underlättas.


Samtidigt skärper regeringen reglerna för föräldrar genom att föreslå åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning. Dessa åtgärder innebär att föräldrarna måste intyga, på heder och samvete att deras barn varit sjuka och borta från förskolan. Det är ett led i den moderatledda regeringens politik att lätta på kontrollen för dem som har det riktigt bra i samhället och samtidigt skärpa kontrollen för dem som inte har det riktigt lika bra i livet. Det är ett led i deras jakt på dem som inte har råd med barnflickor och hushållsnära tjänster.Anna-Lena , småföretagare i Borås, går i brächen för småföretagare i dagens Aktuellt med att tycka att högern går för sakta fram. Hon vill kunna säga upp dem som hon inte är nöjd med på en gång. Där ska inte finnas någon uppsägningstid. Intressant är att hon är del av de företag som vill tjäna pengar på "hushållsnära tjänster". Det är också samma branch som igårdagens "Uppdrag granskning" avslöjades med svartjobb på McDonalds med flera företag.

Inga kommentarer: